Naučná stezka v Batelově připomíná zdejší pobyt Karla Havlíčka Borovského

30. srpen 2016
Česko – země neznámá

Když byl Karel Havlíček Borovský malý chlapec, jezdíval na prázdniny na faru do Batelova na Vysočině. Jeho teta tam byla farní hospodyní. Jednu ze svých básní ve vsi nejen složil, ale dokonce ji pojmenoval Dumka na batelovském vršku. A tak v Batelově vytvořili novou naučnou stezku, která připomíná historii Havlíčkových cest do Batelova i místní události.

Do Batelova se Karel Havlíček Borovský vrátil také v pozdější době, i když za mnohem méně příjemných okolností. Kočáru, ve kterém ho odváželi do exilu do Brixenu, se porouchalo kolo. Pprávě ve zdejší kovárně musel udělat přestávku, než dá kovář kolo do pořádku. Při té příležitosti se slavný spisovatel stihl znovu krátce setkat se svým přítelem, místním farářem. Poté ale už následovalo vyhnanství.

V lese najdeme už téměř stoletou pamětní desku

Za Havlíčkova mládí býval zdejší nejvyšší kopec Vršek holý a ze skály na jeho vrcholku býval výhled do daleka na krajinu Vysočiny. Její krása básníka inspirovala k napsání díla plného smutku nad poněmčenou kulturou a upadajícím českým jazykem. Nazval ji Dumka na batelovském Vrchu.

Jeden z panelů naučné stezky Karla Havlíčka Borovského v Batelově

Umírá, slunéčko, umírá,
když padá za hory do Němec,
umírá;
Šumava naše zkrvácená
toužebně za sluncem do Němec
pozírá.

Klekání nad námi doznívá,
klade se navěky do hrobu
vlast šírá;
od řeky k řece, z hradu k hradu
mlha se smutkovým závojem
prostírá.

(úryvek z básně)

Místní vnímali vztah Karla Havlíčka Borovského k jejich obci, a tak už v roce 1921 nechali osadit skálu ve zdejším lese mramorovou pamětní deskou s textem „Zde psal Karel Havlíček Borovský svoji dumku. Na památku stoletého výročí 1821 – 1921“. Nyní tu přibyla kromě předposledního panelu naučné stezky i lavička pro odpočinek.

„Tady je stopa Karla Havlíčka evidentní a nejsilnější. A toto místo nás inspirovalo i ke stezce samotné,“ vysvětluje spoluautorka naučné stezky Vendula Sedláčková. Zve navíc k návštěvě barokního kostela Svatého Petra a Pavla na batelovském náměstí, kde naučná stezka končí: „Kromě zámku je kostel dominantou Batelova, je nádherný a určitě stojí za návštěvu.“

Na stezce si přečtete dvojjazyčně psané „noviny“

Naučná stezka kolem Batelova měří 4,5 kilometru. Na deseti panelech najdeme texty v češtině a v němčině, což odráží dobu, ve které Havlíček žil, i jeho povolání, protože byl především novinář. Grafika totiž připomíná dobové novinové články s obrázky. Na každém panelu je jedna z Havlíčkových básní i fotografie z historie Batelova.

Když byl Karel Havlíček Borovský malý chlapec, jezdíval na prázdniny na faru do Batelova na Vysočině

Polovina každého panelu se věnuje Havlíčkovi, jeho zájmům, jeho aktivitám, článkům a dílům. Jsou tematicky zaměřené, takže například u prvního zastavení vedle bývalé židovské synagogy se dozvíme, že se zabýval i židovskou otázkou, a uvidíme, jaké texty k tématu publikoval.

Jedno ze zastavení rozebírá negativní vztah Karla Havlíčka k Rusku, další je o vztahu církvi anebo k českému a německému jazyku. Druhá polovina každého panelu se věnuje místu, kde se nacházíme, a vysvětluje návštěvníkům historické souvislosti.

Stezka se dá snadno projít i s dětmi. Na úřadě městyse je možné získat mapku s popisem všech zastavení. Směr trasy najdete zároveň na každém z panelů.

autor: dak
Spustit audio