Naučná stezka vás provede po pozemcích Baťovy rodiny na Zlínsku

28. červenec 2015
Česko – země neznámá

Baťova naučná stezka prochází okolím Vsetína, je dlouhá přibližně 17 kilometrů a na 12 zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Byla pojmenována na počest Tomáše Bati juniora, protože převážně vede po lesních pozemcích Baťovy rodiny.

Město Vsetín ve spolupráci se slovenskou obcí Pruské vybudovalo tuto naučnou stezku na počest již zesnulého Tomáše Bati juniora. Baťova naučná stezka vede z údolí Jasenice na Vsacký Cáb a k Cábskému jezírku. Trasa vede převážně po lesních pozemcích Baťovy rodiny. Stezka se skládá z okruhu: U Zbrojovky – údolí Červenka – Pod Vsackým Cábem – Dolinky – Ranč – U Zbrojovky a z odbočky k chatě Vsacký Cáb a Cábskému jezírku.

Údolí potoka Červenka nabízí dochované pozůstatky tradiční roubené architektury a pasekářského osidlování Valašska. Po cestě budete míjet dvě maloplošná chráněná území: přírodní rezervaci Kutaný a Havlovský potok, které představují zbytky přirozených, přírodě blízkých karpatských lesů.

Nad Červenkou

Od chaty Vsacký Cáb je nově vyznačena cesta k Cábskému jezírku. Jezírko vzniklo při rozsáhlém sesuvu, později bylo uměle prohloubeno a stalo se postupně útočištěm pro řadu vzácných druhů živočichů i rostlin. Přírodní památka Louka pod Rančem je bohatá květnatá karpatská louka na výslunné lokalitě s řadou atraktivních teplomilných a suchomilných druhů.

A čím je Baťova naučná stezka jiná než ostatní? V okolí Vsetína na této straně žádné stezka není a navíc se zabývá mimo přírodními zajímavostmi i historií majetku rodiny Tomáše Bati. Například se málo ví, že paní Baťová, která tady přes druhou světovou válku zůstala, tak významně podporovala protifašistický odboj tím, že nechala budovat několik komunikací v lesích a tím zachránila několik lidí, kteří by museli odjet na nucené práce pro Německou říši.

Vsacký Cáb
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d19419.89105880138!2d17.997391421027746!3d49.3450712671105!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0x2ba0095a2655ff17!2zTcSbc3Rza8O9IMOaxZlhZCBWc2V0w61u!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1438077180733" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: Saskia Mišová
Spustit audio