Nejvýznamnější památka Přední Kopaniny. Románská rotunda vznikla ze zlaté opuky

26. říjen 2016
Česko – země neznámá

Přední Kopanina je jednou z nejmenších pražských městských částí. Leží na severozápadním okraji Prahy. Za nejvýznamnější historickou stavbu obce se považuje románská rotunda svaté Maří Magdaleny, která vznikla ve 12. století ze zlaté opuky, těžené po staletí v místních lomech.

Původně to byl farní kostel. Po příchodu jezuitů do Čech patřil tomuto řádu. A náležel mu až do roku 1779, kdy byl řád zrušen. Ovšem už několik let před tím nebyla rotunda využívaná a zchátrala tak, že se zřítila její klenba.

Kostel měl být zbourán, ale v letech 1852 až 1858 se přistoupilo k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Tehdy získal podobu, kterou má dodnes. Na opravu významnou měrou přispěl penzionovaný rakouský císař a český král Ferdinand V. Dobrotivý. Letos mu byla na zdi před rotundou odhalena pamětní deska.

Marx jako Maria Kristus

Stávající interiér kostela je novogotický. „Na hlavním oltáři v apsidě můžete vidět pseudogotický obraz Klanění tří králů, který je kopií původního deskového obrazu,“ ukazuje tajemník městské části Praha – Přední Kopanina Petr Vokáč. „A také obrazy svaté Ludmily a svatého Václava od Josefa Vojtěcha Hellicha z roku 1861. Na severní stěně válcové lodi se nachází oltářní reliéf s motivem Ukřižování Ježíše Krista z přelomu 16. a 17. století, na západní stěně obraz svaté Maří Magdaleny od Viléma Kandlera z 2. poloviny 19. století.“

Pamětní deska Ferdinandu V. Dobrotivému byla odhalena v letošním roce

Rotunda si dodnes zachovala svoji dispozici: centrální loď je válcová, kruhového půdorysu. Na východní straně je připojena nízká apsida, na straně západní vysoká věž čtvercového půdorysu. Ze staršího inventáře se do dnešních dní dochovala unikátní raně gotická pískovcová křtitelnice, na přední straně zdobená řadou trojlístkových arkád s patrnými písmeny „M A R X“, což znamená Maria - Kristus.

V nedaleké kapli svaté Ludmily a Marty, vystavěné při obvodové zdi jezuitského dvora asi v roce 1712, si lze prohlédnout nejmenší vlastivědné muzeum v republice. A pak třeba hospodský orloj v restauraci U housliček. Vznikl pro pobavení hostů, každou celou hodinu přichází jeho šest figurek popřát přítomným klid, pohodu a dobrou náladu. Obě rarity se před dvěma lety zapsaly do České knihy rekordů a kuriozit.

Spustit audio