Někdejší obec Valbeřice pod Králickým Sněžníkem připomínají už jen zplanělé květy

15. květen 2018
Někdejší dům nahradila rekreační maringotka

Krajina pod Králickým sněžníkem bývala v minulosti osídlená mnohem víc, než je dnes. Desítky a stovky samot a malých osad se vinuly i poměrně vysoko po svazích horských velikánů. Po válce museli starousedlíci odejít a noví obyvatelé se do hor příliš nehrnuli, a tak z některých vesnic zbyly jen nepatrné zbytky a příběhy lidí. To je také případ osady Valbeřice.

Valbeřice dodnes najdeme na turistických mapách na jižním svahu rozsochy Králického Sněžníku, jen kousek nad silnicí z Králík do Hanušovic. Místo někdejší osady zde však stojí pouhá tři stavení, z nichž trvale není obydleno ani jedno. Ještě hůř dopadla o něco výše na svahu Sviní hory umístěná kolonie Krondörfl, kde zůstal dům jen jeden.

Počátek historie osady spadá do roku 1791, kdy byl rozparcelován někdejší vrchnostenský hospodářský dvůr patřící k nedaleké obci Vojtíškov. Pozemky byly nabídnuty osadníkům a vznikla osada Walbergsdorf, která se postupně rozvíjela, a nakonec v ní kolem roku 1834 žilo ve dvaceti domech na sto obyvatel.

Zdejší osadníci se živili vesměs pastevectvím a drobným zemědělským hospodařením. Častá byla také práce v lese. Po roce 1906 se Walbergsdorfu začalo poněkud nešťastně říkat česky Vlaské. Osada stejného jména přitom dodnes existuje jen asi tři kilometry odsud a později záměna těchto osad vedla k časným omylům a nepřesnostem v historických a úředních popisech.

Nakonec se i české správní úřady vrátily k přesnějšímu jménu Valbeřice. To už počet zdejších obyvatel pomalu klesal. Těsně před válkou zde žilo asi 95 osadníků. Osada Krondörfl na tom byla podobně. Ve 13 domech tam žilo asi 67 obyvatel. Zajímavé je, že zde bývala hospůdka s krásným výhledem na protější masív Hanušovické vrchoviny.

Zatímco Valbeřice byly po válce zcela vysídleny, v osadě Krondörfl zůstala podle vzpomínek pamětníků jedna z chalup obydlená. Ta stojí dodnes a slouží k rekreaci. Valbeřice byly téměř zcela srovnány se zemí. Zůstal jen základ někdejší stodoly, na němž dnes stojí myslivecká chata a také část někdejší hasičské zbrojnice přebudované rovněž na chatu.

Původní cesta do Valbeřice je dnes používáná hlavně lesníky

Přesto jsou dodnes v krajině patrné stopy někdejšího života. Staré ovocné stromy prozrazují místa bývalých zahrad a sadů. Zbytky zdí, mostů a cestiček najdete i dnes. Nejpůvabnější je, když zde zjara vykvetou květiny jako pozůstatky zahrad kolem dávno neexistujících domů. Cestou nahoru se pak člověk může pokochat pohledem na údolí Moravy a krásné panorama Hanušovické vrchoviny.

A kdo by chtěl vědět něco o místních obyvatelích, může se vydat na nedaleký hřbitov do Vojtíškova. Jejich domy už sice nestojí. Duše jejich obyvatel ale stále sídlí v zemi svých předků.