Nikdo zatím neví, jak je rozsáhlé podzemí v Miletíně. Mohly by do něj ústit tři chodby

4. červenec 2017
Kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně z průhledu renesanční zvonice

V Miletíně na Jičínsku jsou v uličce za kostelem nenápadné dřevěné dveře - novodobý vstup do někdejších klášterních sklepů. Do zčásti zpřístupněného miletínského podzemí, které je zřejmě daleko rozsáhlejší, než dnes víme, by podle legend měly ústit tři tajné chodby: od hradu Pecka, od Bílých Poličan a od miletínského zámku. A záhad je tam daleko víc.

Miletín vznikl jako ves v podhradí vodní tvrze, která patřila Vladislavu I. Od roku 1241 byla majetkem Řádu německých rytířů, a to až do husitských válek. Majitelé se následně střídali a ves byla později povýšena na město.

„Paní Domaslava darovala roku 1241 Miletín a přilehlé osady řádu špitálních bratří Panny Marie Jeruzalémské, Řádu německých rytířů. Ti tady jako součást opevnění postavili klášter. V roce 1423 ho ale vypálili husité. Dochovaly se z něj jen podzemní chodby,“ vypráví průvodkyně Růžena Švandová.

Sklepy v minulosti sloužily zejména k uskladnění potravin, ale i jako úkryt. Kdy byla vykopána studna, která je dnes nejpozoruhodnější částí podzemí, není jasné. Možná ji vyhloubili němečtí řeholníci, ale mohla sloužit už dřív jako zdroj vody pro knížecí hrad.

Po velkém požáru v roce 1846 byla studna zasypána. Voda, která už v dávné minulosti stékala do studny, ale zaplavovala sklepy okolních domů a zahrady. A tak se otevřel příběh znovuzrození klášterních sklepů.

Miletínské sklepení si dál drží svá tajemství

„V roce 1932 přátelé muzejního okrašlovacího spolku sklepy objevili. A dva roky je čistili, aby podzemí mohlo být zpřístupněné veřejnosti Mezi chodbu a studnu byla instalována železná mříž. Pak pátrali dál, prozkoumali okolní sklepy, provedli několik výkopů na sousedních zahradách a nalezli pozůstatky zdí. Tolik očekávaný vchod do podzemních chodeb ale neobjevili. Je zřejmé, že miletínské sklepy ještě mnohá tajemství skrývají,“ věří Růžena Švandová.

Pohled do studně v miletínském podzemí

Podzemí v současné době tvoří dva sály vytesané do skály, oddělené zděnými, pozdně gotickými portály, zděná a zaklenutá schodiště a úzká chodba vedoucí ke studni. Studna je hluboká přes 30 metrů, průměr má kolem tří metrů.

V její blízkosti mohou návštěvníci zahlédnout kamením zasypaný výklenek, který naznačuje možné pokračování chodeb. Předpokládá se, že pod sklepy je ještě jedno patro, ale do toho se zatím nikdo nepodíval. Traduje se, že jedna ze vstupních bran do Miletínského podzemí byla od zvonice, která stojí u kostela Zvěstování Panny Marie.

Sklepy byly příležitostně navštěvované v 90. letech minulého století, kdy se dočkaly nové úpravy. Teď je návštěva miletínského podzemí volitelnou součástí prohlídky rodného domku Karla Jaromíra Erbena v Miletíně. Na jeho fasádě, ale také v miletínském informačním středisku najdete kontakt na průvodkyni, s níž se můžete telefonicky dohodnout na návštěvě.