Noc zasvěcená studiu

24. květen 2020

Tento čtvrtek se začátkem 6. dne hebrejského měsíce sivan letos začíná židovský Svátek týdnů Šavuot.

Svátek týdnů připomíná darování Tóry - Božího učení na hoře Sinaj. Svůj název však odvozuje od sedmi týdnů, které ho dělí od předchozího svátku Pesach. Zatímco ten upomíná na obdarování svobodou fyzickou, svátek Šavuot je spjat se svobodou ducha, danou zjevením Božího slova. Noc, která dělí vstupní večerní sváteční modlitbu od modlitby ranní, přitom provází zvláštní zvyk: v mnoha synagogách věřící zůstávají a až do rozbřesku se věnují studiu Písma. Hebrejsky se tomuto zvyku říká „tikun lejl šavuot". Toto označení má přitom díky slovu „tikun" hned několik významů.

Podle některých rabínských autorit znamená „přípravu“ - míní se duchovní přípravu na přijetí Božího učení. Na tento význam upomíná i homiletický komentář starého midraše. Podle něj Izraelci noc před přijetím Tóry prospali. Aby se probudili, provázely darování Tóry na hoře Sinaj hromy a blesky. Proto se pozdější generace rozhodly, že Židé první noc svátku probdí studiem na znamení vážnosti, jakou Tóře přisuzují.

Podle jiného názoru slovo „tikun“, které se váže k bdění první noci svátku Šavuot, znamená „zdokonalení“. Noc zasvěcená studiu obnovuje dokonalou harmonii mezi Bohem a lidem Izraele sjednoceným při svátku Šavuot darem Tóry.

V pojetí židovské mystiky kabaly výraz „tikun“, jenž odkazuje k nočnímu studiu při počátku svátku Šavuot, znamená „uspořádání“. Tím se míní, že podle tradičního způsobu je přesně stanoveno pořadí knih, které věřící čtou. Postupně tak za sebou následuje všech 24 knih hebrejské Bible, přičemž je předem dáno, z kterých částí se bude předčítat. Zvláštní pozornost je věnována popisu stvoření, východu z Egypta a Deseti přikázáním. Po studiu hebrejské Bible přichází ke slovu ústní Zákon neboli Talmud. Konečně poslední částí židovské náboženské literatury, kterou kabalisté studují první noc svátku Šavuot, představují mystické spisy: Kniha stvoření „Sefer jecira“ a Kniha záře „Sefer ha-zohar“. Noc studia pak kabalisté uzavírají předčítáním 613 náboženských příkazů a zákazů, které tvoří rámec tradičního judaismu.

Nemysleme si však, že noc strávená studiem při začátku svátku Šavuot je jen jakýmsi monotónním předčítáním. Zvláště chasidští Židé posvátné texty zpívají a přitom i tancují, v jiných synagogách se věřící dělí do menších skupin a naslouchají přednáškám, které vyzdvihují jedinečnost Tóry a její význam v životě Izraele. Pro ty, kdo se účastní „tikun lejl šavuot“, je také vždy připraveno občerstvení, především nezbytná káva, která pomáhá překonat únavu těch, kdo se rozhodli probdít celou noc. Jsou to hodiny, které přítomným pomáhají znovu objevovat bohaté duchovní dědictví judaismu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio