Novodobá Betlémská kaple má svůj zvon a unikátní světelný nápis

6. červenec 2015
Česko – země neznámá

Pražská Betlémská kaple, založená roku 1391 a určená pro kázání v českém jazyce, byla ve své době největším shromaždištěm lidí v Praze. Až tři tisíce osob mohlo naslouchat kázáním Mistra Jana Husa, který tu působil od roku 1402. V únoru 1413 kázal v kapli naposledy. Rok nato se vydal na cestu do Kostnice.

Ke konci 18. století odborníci zjistili, že kaple má nebezpečné trhliny a klenba hrozí zřícením. Byl vydán dekret na zboření kaple a ta byla stržena. Na jejím místě stál do roku 1949 nájemní dům.

Novodobá Betlémská kaple, obnovená s využitím všech zachovaných částí a rytin zobrazujících její podobu v průběhu staletí, byla dokončena v roce 1954. O 40 let později se stala slavnostní aulou ČVUT. Konají se zde promoce, ale kaple a dům kazatelů jsou přístupné i běžným návštěvníkům. Podzemí si můžete prohlédnout v rámci zde pořádaných výstav.

Zvon jako dárek pro kapli

Zvon Mistr Jan

Betlémské kapli byl 5. července 2015 slavnostně darován a do její zvonice zavěšen zvon. V den 600. výročí upálení Mistra Jana Husa při ekumenické bohoslužbě poprvé zazvonil. Z místa, pro které byl určen.

S myšlenkou pořídit na počest blížícího se výročí do kaple zvon přišel mladý zvonař z Myslkovic u Tábora Michal Votruba. „Myšlenky jsme se chopili a celý rok a půl pracovali na její realizaci. Vymýšleli jsme výzdobu zvonu, co na něj napsat, zaměřovali zvonici, aby se do ní zvon vešel. Stále jsme měli před očima slova Mistra Jana Husa, která napsal z Kostnice začátkem června v dopise přátelům v Čechách: ‚Buďte na Betlém laskavi‘. My jsme na kapli laskavi tím, že jsme pro ni dokázali pořídit zvon,“ říká Blahoslav Lukavec, který se stal duchovním otcem celé akce.

Zvon z mědi a cínu, pojmenovaný „Mistr Jan“, ulil Michal Votruba se svou rodinou přímo před Betlémskou kaplí v prosinci 2014.

Betlémská kaple v Praze

Nápis na počest Husova životního postoje

U příležitosti výročí úmrtí Mistra Jana Husa byla na průčelí Betlémské kaple umístěna umělecká instalace. Když bude svítit slunce, zobrazí se na kapli v určitých dnech a hodinách nápis „ZA PRAVDU“. Písmena jsou vyřezaná do desek nepravidelně rozmístěných po fasádě kaple. Autory díla jsou Adam Jirkal, Martin Papcún a Jerry Koza z Atelieru SAD. Instalace má připomínat Husův životní postoj.

Prozářený - a tím pádem i plně čitelný - bude nápis pouze v červnu a červenci. Nejdokonalejší poloha stínu nastane dvakrát do roka - 6. června, kdy Husův proces v Kostnici začal, a 6. července, kdy Jan Hus zemřel. Nápis bude v základní formě viditelný pouze od května do července od 14 do 16 hodin.

Žebřík vedoucí do zvonice

Omezená možnost vidět celý nápis jen v určitém čase vychází podle autorů z myšlenky, že některé ideje přetrvají po staletí, tudíž roční cyklus je zanedbatelným časovým úsekem. Viditelnost díla bude navíc dána i počasím, jednou z věcí, které člověk nedovede ovlivnit.

Kromě Betlémské kaple, kde mistr Jan Hus kázal, se tatáž instalace v němčině objeví v Kostnici na fasádě Stephanschule, kde byl vězněn.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1591.3020192877366!2d14.417558979522326!3d50.08423572016294!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b94ef03d55553%3A0x8d9dff5d44650c4d!2zQmV0bMOpbXNrw6kgbsOhbS4gMjU1LzQsIFN0YXLDqSBNxJtzdG8sIDExMCAwMCBQcmFoYS1QcmFoYSAx!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1436105002033" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Spustit audio