Nýznerovské vodopády patří k perlám Rychlebských hor na Olomoucku

21. červenec 2014
Česko – země neznámá

Vodopády v údolí Stříbrného potoka najdeme dva kilometry jihozápadně od osady Nýznerov. Díky tomu jsou známy jako vodopády Nýznerovské, i když jejich oficiální jméno je Vodopády Stříbrného potoka. Patří k nejpozoruhodnějším lokalitám Rychlebských hor a zároveň k největším vodopádům jesenického okresu.

Vodopády turisté najdou v malebném kaňonu při soutoku Stříbrného s Bučinským potokem. Nejlepší přístup nabízí modrá turistická značka vycházející ze Žulové. Autem je možné zajet asi kilometr pod vodopády na horní konec Nýznerova a odsud pokrčovat necelý kilometr pěšky.

Cesta pomalu přichází do úzkého údolí. Zhruba po kilometru přechází po unikátním německém mostě s dřevěným hrázděním přes Bučinský potok. Prudké schodiště pak zavede turistu do kaňonovité soutěsky chráněné od roku 1965. Na jejím dně se voda valí kaskádou přes stupeň o celkové výšce asi čtrnáct metrů.

Voda se tam pění, vytváří mlhu a stále víří jako v obrovské pračce. Vlivem vymílání skály vířivým proudem vody se zde vytvářejí jámy, mísy a tzv. obří hrnce různých tvarů a až několikametrových průměrů.

Kde se tady vzaly vodopády?

K vodopádu se dá pohodle sestoupit po schodech

Za vznik vodopádů může geologická stavba podloží. Stříbrný potok zde totiž zdolává práh odolných hornin přecházejících šikmo z jednoho břehu údolí na druhý. Vytváří zde jakýsi schod, který musí vodnatý potok překonat právě v oné kaskádě.

Stříbro ve jménu potoka připomíná minulost, která souvisí s někdejší těžbou. Kromě stříbra se tu navíc těžívalo i zlato. Asi ve300 metrůdlouhém úseku jsou v nivě potoka četná rýžoviště. Geologové zdejší materiály rozdrtili na rudný šlich a postupným tavením odhalili přítomnost zlatinek. Najít je můžeme i v potoce, a to hlavně v přítocích protékajících horninovým prostředím svorů.

Lesy okolo jsou hluboké a protkané mnoha stezkami. Od vodopádů se dá vystoupat na sedlo Peklo. Cesta je nejen tajemná, ale i pekelně prudká. Ještě dál se pak můžeme vydat až na vrchol Smrku, 1125 metrů vysoké nejvyšší hory Rychlebských hor. Odsud vychází hřebenová trasa směřující na jednu stranu do Lipové a na Ramzovou, ale také přes celý hřeben hor až do Bílé Vody.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5099.945041228365!2d17.054399694296695!3d50.273771695019924!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4711e53d3625d275%3A0x389b7a6ca1bb104!2zVm9kb3DDoWR5IFN0xZnDrWJybsOpaG8gcG90b2th!5e0!3m2!1scs!2s!4v1405934577674" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio