O právní gramotnosti by se mělo mluvit už na školách, míní advokát Jakub Svoboda

29. únor 2024

Jakub Svoboda se specializuje na zastupování v soudních sporech. Zároveň se ale snaží zvýšit právní povědomí dospělých i dětí. Dělá úspěšný podcast O soudech a lidech a připravuje nový projekt pro školy.

Zlepšuje se u nás právní povědomí lidí? „Já se domnívám, že se pořád zlepšuje, ale myslím si, že je tam ještě velký prostor pro to něco udělat. Mám dojem, že celá řada lidí přesně nevnímá, jak právo funguje, proč vlastně právo máme a k čemu slouží. Bylo by dobré, aby to lidi věděli,“ míní advokát.

Za důležité považuje, aby si lidé také uvědomovali, jaká mají práva, jaká je jejich pozice, co mohou a co nemohou. „Mám za to, že celá řada lidí se dostává do úplně zbytečných problémů jenom proto, že neví, co si mohou dovolit a co by naopak neměli dělat.“

Svět právníků je podle něj hodně uzavřený. Jak tématy, tak vlastním, často pro veřejnost nesrozumitelným, jazykem. „Já se snažím překládat právní věci do jazyka, kterému budou lidé rozumět, i když nemají právní vzdělání.“

O soudech a lidech

Právní povědomí se Jakub Svoboda snaží zvýšit také prostřednictvím podcastu O soudech a lidech. V rozhovorech se soudcem Bohumilem Vašákem přibližují lidem dění v soudních síních. „V řadě případů spolu souhlasíme, ale na podcastu nás lákalo to, že k tomu každý přistupujeme z jiné pozice. Jako advokáti se se soudci pravidelně setkáváme v soudní síni, ale tam pochopitelně není žádný prostor, jak si vyměnit jiné informace než ty, které se týkají čistě aktuální kauzy.“

Advokát a soudce jsou sice obě právní profese, ale každá má úplně jiné pozadí a samozřejmě i jiný účel. „My pomáháme klientům jako advokáti, soudci rozhodují spory. A nám se právě líbí, že jsme schopni navázat společnou komunikaci a bez nějakých formálních problémů si vyměňovat informace. To nám přijde hodně zajímavé, a i proto jsme s podcastem začali.“

Děti a právo

Podobně jako se v současné době hodně mluví o finanční gramotnosti, hovoří Jakub Svoboda i o právní gramotnosti. A stejně jako u té finanční si myslí, že je potřebné, aby se o ní učilo už na školách. „Základy toho, jakým způsobem člověk funguje ve společnosti, jakým způsobem na něj dopadá právo a jak s právem pracovat, to jsou témata, která by děti určitě měly znát.“

Rozhodl se proto připravit vzdělávací projekt pro druhý stupeň základních škol. „Bude to spíše interaktivní, to znamená hlavně komunikace s dětmi, ne jenom přednášky. Budu chtít u dětí zjistit, co o právu vědí na příkladech, které se jich už dnes dotýkají. Povídat si s nimi o tom, co je to právo, co je to odpovědnost i jak vzniká.“

A co dalšího by děti na druhém stupni základní školy už měly o právu vědět? Ve které škole připravuje Jakub Svoboda pilotní projekt a jak se mu to zatím daří? Mají děti zájem? Nejen to si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru s Alex.

Alex Mynářová a Jakub Svoboda
Spustit audio