Obnovená křížová cesta z Nového Jičína do Štramberka je ozdobou krajiny i místem k zamyšlení

21. listopad 2017
Česko – země neznámá

Víra, dobrá vůle a nadšení mladých lidí dokážou zázraky. O tom se přesvědčila křesťanská mládež z Nového Jičína na severní Moravě, když se před lety bez jakýchkoli zkušeností pustila do obnovy prastaré křížové cesty. Ta vede z Nového Jičína až na vrchol štramberské hory Kotouč.

Zdejší malebná kopcovitá krajina je jako stvořená pro procházky, pro krátká zastavení a třeba i pro tichou modlitbu. To vše si už v 17. století uvědomili jezuité a postavili zde křížovou cestu se 14 zastaveními. Cesta čítající téměř deset kilometrů vedla podél 12 nových zděných kapliček, kolem Kaple svatého Jana Křtitele a končila u Božího hrobu v jeskyni Čertova díra na hoře Kotouč.

Ale jak šel čas, kapličky chátraly. Některé se na počátku 20. století podařilo alespoň trochu obnovit. Hora Kotouč se změnila ve velký lom a s postupující těžbou vápence utnula konec celé křížové cesty. Některé kapličky přitom zmizely beze stopy. Lidé přestali vnímat tuto křížovou cestu jako celek, nanejvýš se tu a tam zastavili u některé drobné stavby.

Až v roce 2011 se křesťanská mládež z Nového Jičína rozhodla, že to tak nenechá. Tato křížová cesta s bohatou historií je jedinou podobnou široko daleko a rozhodně by neměla upadnout v zapomnění. Společně se proto rozhodli, že ji obnoví. Bez předchozích zkušeností a bez větších prostředků, jen s nadšením a s pomocí dospělých farníků.

Impulzem k tomu mohl být i fakt, že první kaplička, stojící poblíž hřbitova v Novém Jičíně, už byla v roce 2008 znovu postavena za přispění Klubu rodáků a přátel města Nový Jičín. Zbývalo zrekonstruovat zbývajících sedm kapliček a vymyslet, čím nahradit zmizelé stavby na hoře Kotouč.

Obrazy uvnitř jedné kapličky. Ten vpravo namalovala jedna z dívek z novojičínské křesťanské mládeže

Sobotu co sobotu se mladí lidé ve věku od 15 do 20 let scházeli na brigádách. Míchali maltu, zdili, omítali, opravovali, vylepšovali. Pod rukama jim postupně vyrůstalo unikátní dílo: bílé perly zasazené do krajiny a 8,5 kilometru dlouhá cesta určená k meditaci a duchovní podpoře. Na Kotouči pak místo zděných staveb vztyčili prosté dřevěné kříže, opatřené ovšem stejnými vysvětlujícími tabulemi a krátkým textem určeným k zamyšlení.

Na jaře roku 2013 bylo dílo hotovo a slavnostně je požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Od té doby se píše novodobá historie křížové cesty z Nového Jičína do Štramberka. Mnozí z těch, kteří přiložili ruku k dílu, jí pravidelně procházejí už s vlastními potomky. Vždy dvakrát ročně se organizuje hromadná výprava. V noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek se chodí celá cesta a v postním období mohou na část trasy vyrazit i rodiče s kočárky.

Křížovou cestu si můžete projít i sami. Plánek, popis jednotlivých zastavení a více informací o ní získáte na webových stránkách novojičínské mládeže: mladeznj.signaly.cz/krizova-cesta

Spustit audio