Obrazárna Strahovského kláštera v Praze představuje stovky uměleckých děl

8. říjen 2014
Česko – země neznámá

Premonstráti jako řád řeholních kanovníků, který založil v roce 1120 svatý Norbert, jsou nedílnou součástí římsko-katolické církve. A Strahovský klášter v Praze - Královská kanonie premonstrátů na Strahově, patří mezi nejstarší doposud existující kláštery tohoto řádu na světě. Založen byl v roce 1143.

Po celý rok, denně, kromě Štědrého dne, Božího hodu Vánočního a Velikonoční neděle, si tu můžete prohlédnout mimo jiné například obrazárnu a historické sály. Otevřeno je vždy od 10 do 11:30 a od 12 do 17 hodin.

Už v 18. století existovala ve Strahovském klášteře hodnotná sbírka obrazů. V roce 1834 se strahovský opat Jeroným J. Zeidler rozhodl zpřístupnit tuto sbírku v nově zbudované obrazárně pro veřejnost. K nápadu ho určitě přivedl i rostoucí zájem o Růžencovou slavnost, stěžejní dílo Albrechta Dürera, jež bylo v té době majetkem kláštera. Obrazárna tehdy čítala na 400 obrazů.

Po zrušení kláštera v roce 1950 převzala nejhodnotnější část sbírky Národní galerie v Praze. Společně s obnovením řeholního života byl v letech 1992 až 1993 fond obrazárny z větší části obnoven. Současná, podstatně rozšířená expozice, připomíná původní galerii opata Zeidlera. V chronologickém sledu jsou v ní zastoupeny téměř všechny tematické celky, jež jsou v dnešní strahovské sbírce obsaženy.

Strop Letního refektáře

Prohlédnout si můžete i Románské sály Strahovského kláštera. Je v nich umístěna multimediální expozice o klášteře a zakladateli premonstrátského řádu svatém Norbertovi. Uvidíte třeba otočný soudobý model Strahovského kláštera, zhotovený v měřítku 1:100 nebo cyklus deseti obrazů ze života zakladatele.

Na expozici navazuje a součástí prohlídky je také křížová chodba, Kapitulní síň a příležitostně jsou k vidění i sály zimní a letní klášterní jídelny, tedy refektáře.

Nejjednodušší cesta ke Strahovskému klášteru je tramvají č. 22 ze stanice metra Malostranská. Vystoupíte na zastávce Pohořelec, ze které půjdete pár set metrů pěšky k hlavnímu vstupu do areálu kláštera.

Spustit audio