Od kaple sv. Rocha ve Zlatých Horách je nádherný výhled na Jeseníky i do Polska

9. červen 2015
Česko – země neznámá

Nejkratší cesta z obce Zlaté Hory na Jesenicku v Olomouckém kraji, ze zdejšího půvabného náměstí až na Biskupskou kupu nad městem, vede po zelené turistické značce přímo proti kopci až na vrchol. Kdo se tudy vydá, bude cestou míjet místo, kde od 17. století stojí kaple sv. Rocha.

Pro stavbu kaple si její budovatelé zvolili skutečně strategické místo. Malá plošina v nadmořské výšce přibližně 570 metrů vystupuje z úbočí Biskupské kupy přímo nad centrum Zlatých hor. Nejprve se toto místo jmenovalo Kamenná hora, po dostavbě kaple se mu začalo říkat Rochus.

Svatý Roch býval jedním z ochránců před morem, a tak není divu, že i historie zdejší kaple souvisí s morovou epidemií, která postihla město v letech 1632 až 1633. Tehdejší farář vyzval občany města, aby se v prosbách o ochranu obraceli právě na sv. Rocha. Slíbil jménem zlatohorských měšťanů, že pokud mor skončí, bude postavena k jeho slávě kaple.

Prosby byly vyslyšeny a mor ve Zlatých Horách ustal. Hned následujícího roku byla vyhlášena sbírka na kapli. Něco peněz se vybralo, ale na stavbu to nestačilo. Navíc zuřila třicetiletá válka s drancujícími Švédy. A aby toho nebylo málo, přišla v roce 1655 další morová epidemie.

Ke kapli vede zelená turistická značka

Ztrápení obyvatelé Zlatohorska nebyli schopni dát dohromady na stavbu potřebný obnos, a tak v roce 1657 vyslal niský probošt Franz Karl Nentwig muže do Slezska, na Moravu a do Rakouska s prosbou o příspěvky. Biskupská konzistoř ve Vratislavi 8. června 1661 stavbu kaple povolila a ještě téhož roku biskupský dvorní zednický mistr Melchior Werner začal kapli budovat. Bohoslužby se zde poprvé konaly už o rok později, jak jinak než na svátek sv. Rocha. I když v té době ještě kaple neměla střechu. Celá pak byla dokončena v roce 1666.

Rakušáci kapli bránili, Prusové dobývali

Kaple je často spojována s válečnými událostmi, a to jak v dobových dokumentech, tak i v pověstech. Strategickou polohu nad údolím využívalo rakouské vojsko k ochraně města a cesty vedoucí do Vrbna za prusko-rakouských válek v 18. století. Tak zde 30. dubna 1759 zde rakouský generál de Ville odrazil první nápor prušáků. Pověst tvrdí, že tehdy Panna Maria Pomocná přikryla kapli svým pláštěm a tím ji uchránila.

Po cestě ke kapli můžete opět potkat koně - k válečným ořům mají naštěstí daleko

O půl roku později Rakušané další útok už nedokázali odrazit a museli se stáhnout do Vrbna. Při chvatném ústupu zapálili u kaple stan, oheň na ni přeskočil a ta do základů vyhořela.

Kaple byla poté opravena a dokonce zvětšena. Znovu vysvěcena byla v roce 1777, ale to už se schylovalo k další, tzv. bramborové válce mezi pruskou a rakouskou armádou. Rakušané měli opět ležení u kaple.

Od Nisy přitáhlo 14. ledna 1779 mohutné pruské vojsko, kterému čelilo jen pár set Rakušanů. Prušáci začali ostrou kanonádou ostřelovat rakouské pozice na vrchu sv. Rocha. Palba děl však byla neúčinná a útok pěšáků na zledovatělém terénu skončil tragicky. Podle odhadů zahynulo 300 až 1 000 pruských vojáků. Rakouské ztráty činily pouhých šest mužů. Útok byl odražen a Prušáci odtáhli směrem k Nise.

Pamětní desku na památku obětem válek sem umístili členové klubu vojenské historie

Jedna koule z pruského kanónu pronikla dovnitř kaple, dlouhou dobu zde byla uchovávána a nyní je uložena v Městském muzeu ve Zlatých Horách.

Také o této bitvě kolují pověsti. Podle jedné prý Rakušané, aby zatajili svůj malý počet, pochodovali kolem kostelíka, aby si obléhající Prušáci mysleli, že přicházejí stále nové oddíly. V kapli byl na stěnu nad kůrem později namalován výjev, který zobrazuje tehdejší bitvu. A ten je zde k vidění dodnes.

Dnes se u kaple bojuje už jen jako

Výhledu přímo na město brání bohužel kříví, hory v dálce už vidět jsou

Kaple sv. Rocha je dnes bohužel v dost špatném stavu a bohoslužby se zde už nekonají. A tak slouží jako památník všech vojáků padlých v prusko-rakouské válce, což připomíná pamětní deska umístěná sem zlatohorským klubem vojenské historie. Právě z jeho popudu se zde konají pravidelné rekonstrukce dávných bitev.

Kromě kaple si můžete cestou na vrchol Biskupské kupy prohlédnout také zbytky původní křížové cesty, která sem vedla a z níž se dochovala čtyři zrekonstruovaná zastavení. Kousek nad sedlem potkáte v lese skalisko zvané Mnichův kámen, které je tvořeno břidlicemi. Vyhlíží poněkud strašidelně, ale přesto jde o krásný skalní útvar.

Výhled od kaple také stojí za to. Hlavně na hory na jih od kaple a pak do Polska. Výhledu přímo na Zlaté hory brání les.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d3254.810510829121!2d17.404776971895494!3d50.25897831509237!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDE1JzMyLjYiTiAxN8KwMjQnMTUuOSJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1433842308129" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio