Památná lípa u Konojed na Litoměřicku má překvapivě štíhlou siluetu

6. říjen 2016
Česko – země neznámá

Na 130 stromů zahrnuje seznam památných stromů v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. Jedním z nich je lípa schovaná v houstnoucím lesním porostu u jednoho z bývalých zámeckých rybníků v Konojedech na Litoměřicku. Titulem Památný strom se pyšní od 6. dubna 1999.

Navrhnout nějaký strom na titul Památný strom může kterýkoliv občan České republiky. V návrhu je třeba uvést, o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází a svůj návrh odůvodnit. Odborníci pak rozhodují, zda si strom ochranu zaslouží.

Najít zmíněnou konojedskou lípu je poněkud složité, ale cesta není příliš dlouhá. Začnete na návsi v Konojedech, obhlédnete rozsáhlý areál bývalého zámku a kláštera. Můžete ocenit vzhled opraveného kostela i postup prací na zdevastovaném zámku, který před lety vybydlela armáda.

A pak se buď zeptáte místních, nebo se sami pustíte kolem dolní zdi obklopující celý areál směrem do polí. Po chvíli se na levé straně objeví rybník. Když dorazíte k jeho hrázi, dobře zamaskované rákosím a travinami, zleva ji přejdete a budete se stále držet mírně vlevo. Po pár desítkách metrů dojdete k památné lípě. Možná, že dřív uvidíte tabulku, než identifikujete strom samotný.

Vzhůru za sluncem

Obdivovat můžete její mimořádný vzhled. Vypíná se do výšky 28 metrů, obvod kmene je 421 centimetrů. Lípa je obklopena dalšími vzrostlými stromy, a tak ji to nutí vytahovat se za světlem do výšky. Jakkoli je to mohutný strom, jeho koruna se začíná větvit až poměrně vysoko nad zemí a směřuje vzhůru. Vytváří tak pro lípu neobvyklou štíhlou siluetu.

Pohled na kostel cestou k lípě

Vzhledem ke statutu památného stromu je konojedská lípa sledovaná a opečovávaná. Menší dutinu na začátku koruny ochranáři zastřešili, aby do ní nepronikala voda a kmen neprohníval zevnitř.

V těsném sousedství lípy je patrný zbytek zídky z malých pískovcových kvádrů, dnes obrostlých huňatým mechem, a náznak původní cesty zdejšího pramene. Voda si nyní našla novou cestu a částečně rozbahňuje okolí. Kdysi uměle vytvořený okrasný parkový prvek se pomalu ztrácí v objetí přírody.

Spustit audio