Park Michalov v Přerově prošel kompletní obnovou. Nabízí krásu, klid i zábavu

5. říjen 2017
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Francouzská květnice je dílem zakladatele parku architekta Františka Thomayera

I když je Přerov v Olomouckém kraji především průmyslovým městem, najdeme v něm i krásná místa zaslíbená přírodě. Jedním z nich je nedávno zrevitalizovaný park Michalov, který je místem častých vycházek nejen Přerovanů, ale i návštěvníků města. Oslavil už 110 let od svého založení, i když v něm rostou stromy i mnohem starší.

Už odpradávna rostl na pravém břehu řeky Bečvy, naproti ostrohu, na němž se rozvíjelo osídlení města Přerova, lužní les, ne nepodobný tomu, který dodnes zdobí chráněnou oblast Žebračku, která na Michalov prakticky navazuje.

Už v 17. století se pro toto místo, pravděpodobně podle tehdejšího majitele, objevuje pojmenování Michalov a ve druhé polovině 19. století zde stojí tak zvaná Búda – oblíbené výletní místo obyvatel města.

I proto v roce 1870 město vykupilo zahradu v areálu dnešního parku, a když v roce 1879 vznikl okrašlovací spolek, začal hned v lokalitě s výsadbou stromů a keřů pro pozdější parkové využití.

Jenže v roce 1890 město neschválilo proměnu lesa na park. Přesto byly o dva roky později předloženy první dva návrhy na tuto proměnu. Podle nepotvrzených informací se už tehdy začalo dokonce kácet a vysazovat, ale teprve v roce 1903 byl Okrašlovacím spolkem povolán známý architekt František Thomayer, který zpracoval ucelenou podobu úprav parkového areálu. Hlavní část byla dokončena v roce 1905, následně byl park rozšiřován a doplňován o další prvky.

Po roce 1921 byl park navíc rozšířen o botanickou zahradu. Nechyběl v ní palmový skleník a další unikátní prvky jako rozárium a alpinium. Bohužel do dnešních dnů se z nich dochovalo jen velmi málo.

Devastace mobiliáře a zanedbaná údržba

Park byl v docela dobrém stavu až do konce šedesátých let, poté začal chátrat. Necitlivé úpravy, devastace mobiliáře a zanedbaná údržba vedly k tomu, že v devadesátých letech byl Michalov spíše temným koutem než okrasou města.

Hudební pavilon dnes žije promenádními koncerty i vystoupeními tanečních skupin

V roce 1992 byl park prohlášen kulturní památkou. Po prvních pokusech o jeho obnovu jej v roce 1997 zasáhla povodeň, která v něm napáchala obrovské škody. Muselo být vykáceno na 200 stromů a keřů a park čekala generální rekonstrukce. Ta skončila v roce 2004.

Dnes je park opět ozdobou Přerova a často do něj míří i turisté. Vede skrz něj totiž naučná stezka Přerovským luhem. Kromě toho byl park prohlášen významnou mykologickou lokalitou, kterou sledují mykologové z nedaleké stanice a už zde zaznamenali výskyt několika unikátních druhů hub.

autor: kbz
Spustit audio