Páteční Noční linka: To je moje rodina

15. květen 2020

Jak velká je vaše rodina? Koho za svoji rodinu považujete? Jsou to jenom ti lidé, se kterými jste propojeni rodinnými vazbami? Nebo věříte v širší velkou rodinu lidí, kteří ani nemusejí být spojeni pokrevním poutem? Je pro vás rodina důležitá? A jak se žije bez ní?

Od roku 1992 je 15. květen je Mezinárodním dnem rodiny. Rodina tvoří důležitou součást života každého z nás. V prostředí rodiny se dělíme o své radosti, ale také o bolesti, jsme schopni lépe překonávat životní překážky. V rodině dozrávají představy mladého člověka o životě a formuje se základní žebříček hodnot. Rodina je také školou lidskosti - učíme se v ní vzájemné lásce, úctě a službě slabším. A možná mnohým z vás dal osud takový úděl, že žijete bez rodiny… Ale určitě v sobě nosíte alespoň tu rodinu, do které jste se narodili a hlavně - všichni jsme členy jedné velké lidské rodiny… Podoby dnešní rodiny jsou různé, ale stále by rodina měla zůstávat místem, odkud vycházíme a kam se vracíme. Zaslouží si velkou pozornost nejen svých členů, ale i ze strany státu a to zvlášť v dnešní době, kdy se společnost stále více individualizuje. A proto se té vaší rodině pojďme společně věnovat v našem takřka posluchačsky rodinném kruhu na vlnách Noční linky.

autor: zos
Spustit audio