Plné znění pravidel tipovací soutěže letního projektu Cesta okolo Česka

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 4. července 2022 (00:00:00) do 3. září 2022 (13:59:59).

Tipovací soutěž pořadu Cesta okolo Česka probíhá v rámci na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu: ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Po dobu trvání tipovací soutěže Cesta okolo Česka (9 soutěžních kol) budou regionální stanice ČRo vysílat nápovědy týkající se místa, ze kterého se bude vysílat sobotní přímý přenos pořadu Cesta okolo Česka. Posluchači budou své tipy posílat formou SMS. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Princip soutěže

Soutěž probíhá formou SMS. Pro každý týden je vyhlášena nová tipovací soutěž. Do soutěže je možné se zapojit odesláním odpovědi prostřednictvím SMS. Textová zpráva musí být ve tvaru CESKO (mezera) název místa přímého přenosu (mezera) jméno (mezera) příjmení (mezera) město nebo obec bydliště (např: CESKO Kolin Jan Novak Horazdovice) a musí být odeslána na číslo 900 11 04, a to nejpozději do pátku 23:59:59. V každém soutěžním kole bude z každého telefonního čísla akceptována pouze jedna – první příchozí SMS. Ostatní SMS ze stejného telefonního čísla nebudou ve stejný soutěžní týden do slosování zařazeny. Službu technicky zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné SMS je 4 Kč. Soutěžícím je zasílána potvrzující SMS o přijetí odpovědi.

Ze všech došlých správných odpovědí budou vždy v sobotu v přímém přenosu vylosováni 3 výherci, kteří obdrží výhru.

Výhry

Výhry se mohou během trvání soutěže měnit. Příkladem malé výhry je hrníček, plecháček, tričko, deka, batoh nebo cestovní baterka.

Vyhlášení výherců a předání výher

Správná odpověď na otázku daného soutěžního kola a jména výherců jsou vyhlášeny moderátorem v živém vysílání vždy v sobotu mezi 13:04 a 13:59.

Výhry z jednotlivých soutěžních kol jsou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen, poté budou zlikvidovány.

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka