Po stopách dávných zločinů vás u jihočeských Slavonic provede Graselova stezka

Graselova sluj - vchod
Graselova sluj - vchod
Johann Georg Grasel nebo také Jan Jiří Grázl. Legendární loupežník, který dodnes žije jak v pověstech, tak v českém jazyce jako synonymum pro darebáka. Ve většině z pověstí je Grasel líčen jako veselý, chytrý chlapík. Na rozdíl od svých slavných kolegů, jako byl Robin Hood nebo Juraj Jánošík, bral ale všem bez rozdílu – bohatým i chudým. Těm vlastně hlavně, protože loupil v oblasti, která zrovna bohatstvím neoplývala.

Narodil se v roce 1790 v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic. Jeho otec byl ras, matka byla dcerou žebráka. Učednická loupežnická léta si odbyl po propuštění otce z vězení. Po několika loupežích byl roku 1812 zadržen a pod falešným jménem zavřen do vězení v dolnorakouském Hornu, ale podplacením úředního písaře se mu podařilo uprchnout.

Loupil pak dál a střídal místa úkrytu na území jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Jeho loupežnická činnost vyvrcholila v letech 1813 až 1815. Roku 1818 byl Grasel zatčen díky lsti v obci Mörtersdorf u Hornu v místním hostinci. Po dlouhém procesu s Graselem a mnoha jeho spolupachateli byl spolu se svými dvěma kumpány odsouzen k smrti a 31. ledna 1818 ve Vídni popraven.

Kříž na rozcestí ke Graselově sluji

Po stopách legendárního loupežníka se mohou v 21. století vydat i turisté. Naučná Graselova stezka vede ze Slavonic přes Český Rudolec do Dolního Bolíkova. Největší atrakcí stezky je Graselova sluj. Na jaře roku 1814 se Grasel skrýval se svými společníky ve Slavonicích.

Jednou, když šli spát, přepadla je policejní hlídka. Grasel se schoval, ostatní byli pozatýkáni. Od té doby byl okolními lesy štván jako divá zvěř, opuštěný a vyčerpaný se musel skrývat v jeskyních a kamenných slujích. Ta na stezce je prý jedna z nich.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d6507.558680929014!2d15.305882502229144!3d49.03524438434584!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDAyJzA2LjMiTiAxNcKwMTgnMjEuNCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435050344078" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>