Pokud chcete v příštím roce více ušetřit za topení, investujte včas do nových technologií

13. duben 2019

Pokud se už nemůžete dočkat teplých jarních a letních dnů, ohřáli jste se přes zimu alespoň doma? Anebo ohřáli, ale vašemu kontu se už výdaje za teplo moc nelíbí? Změna způsobu vytápění je velký zásahem do každého domu a je nutné ho dobře plánovat. Navíc můžete využít novou verzi dotačního programu „Nová zelená úsporám“.

Úspory na topení je totiž možné pojmout dvěma způsoby – investicí do zateplení venkovní obálky, a investicemi do nových technologií. Právě nové technologie jsou ale bohužel pro většinu lidí nepříliš známou formou vytápění. „Nová zelená úsporám“ přitom podporuje obě oblasti – samostatně, i propojeně, za což jsou navíc různé dotační bonusy. Dotační podpora se vztahuje i na výstavbu nových rodinných i bytových domů a na změny neekologických systémů vytápění.

Nová verze tohoto dotačního programu platí až do roku 2020, takže máte dostatek času se vše připravit a dotace výhodně čerpat.

Tři základní oblasti nových technologií

Mezi nové technologie vytápění patří tepelná čerpadla, rekuperace a různé fotovoltaické nebo termální systémy na střechu domu. Velmi rozšířená jsou tepelná čerpadla. Jsou to ekologické zdroje vytápění, které fungují na principu tepelné pumpy a tím umožňují čerpat teplo z okolí domu. Rekuperace je naopak řízená nucená výměna vzduchu. Teplo, které by běžně ventilátory odcházelo z domu, je přes speciální zařízení předáváno zpět do  domu.

Nové technologie vytápění je možné za určitých podmínek využít do starších domů

Nové technologie vytápění se nejvíce využívají při stavbě nových nízkoenergetických domů. Jejich využití ve starších domech je samozřejmě možné také, ale náročnost instalace do staršího domu záleží na původním systému vytápění. Decentrální rekuperace nebo solární a termické systémy je možné napojit na původní vytápění domu kdykoliv a bez problémů.  V některých případech jsou ale omezení. Týká se to především tepelných čerpadel, kdy záleží na tom, jak byl koncipován původní tepelný systém. Tepelné čerpadlo je možné osadit k nízkoteplotnímu systému.  Problémy nastávají v případě vysokoteplotního systému, kdy je nutné počítat s tím, že je často nutné vyměnit také radiátory a zainvestovat do dodatečného zateplení domu tak, aby systém byl dostatečně výkonný.  Investice jsou velké, návratnost se ale vyplatí.

Inovace jsou i v oblasti kotlů, které jsou nejčastějším tepelným zdrojem ve starších domech

Nové technologie možná zní nově pro všechny, co mají doma klasický kotel… Ovšem vyrábějí se nově i tzv. kondenzační plynové kotle, které mají vyšší účinnost než staré plynové. A opět je na nákup možné čerpat z dotačního programu Nová zelená úsporám. Na tyto kondenzační kotle je navíc dotace již od 25.000 Kč a výše. Takže má smysl vyměňovat i staré kotle.

Hlavním rizikem při osazování nových technologií je pouze špatně připravená koncepce

Hlavní úskalí při osazování nových technologií do starších domů je pouze ve volbě systému. Zásadní je správná volba vhodného systému vytápění. Nový systém je potřeba vhodně navrhnout s ohledem na stávající stav. U rekonstrukcí je nutné zhodnotit nejprve tepelné ztráty objektu a případně navrhnout nějaké další opatření, aby celá nová koncepce dobře fungovala. Samozřejmě u nových rodinných domů je vše jednoduché, vše je propočítáno už v rámci návrhu rodinného domu a souvislosti jsou tam nastavené správně.

 

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.