Pomoc romským uprchlíkům z Ukrajiny poskytuje Romodrom ve spolupráci s UNICEF

18. září 2023

Bezpečí a domov všem – to je motto nové kampaně, která se zaměřuje na romské uprchlíky z Ukrajiny. Její součástí jsou čtyři krátké spoty, které zdůrazňují, že bezpečí a domov potřebujeme všichni stejně, bez ohledu na náš původ. Kampaň připravila nezisková organizace Romodrom ve spolupráci s UNICEF. Zajímala se o ni Jana Šustová.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vyhnala válka na Ukrajině z domovů více než 6 milionů lidí. Mezi nimi bylo i několik desítek tisíc Romů, kteří se na své cestě do bezpečí setkali s mnoha překážkami, včetně rasové nenávisti a diskriminace. Kolik romských uprchlíků vyhledalo útočiště v Česku, upřesňuje ředitel zahraniční a humanitární sekce Romodrom Jan Husák.

„V roce 2022 jsme zaznamenali ve spolupráci s dalšími organizacemi asi 5000 ukrajinských Romů a jen Romodrom poskytl pomoc asi 3200 ukrajinských Romů. V současné době jsme prováděli šetření, kde jsme oslovili víc než asi 6000 subjektů a ukázalo se, že další organizace včetně Romodromu evidují na území Česka asi 900 ukrajinských Romů.“

Pomoc romským uprchlíkům z Ukrajiny poskytuje Romodrom na různých místech Česka.

„Ta pomoc ze začátku byla mnohem intenzivnější, logicky, protože jsme poskytovali pomoc a podporu mnohem větší skupině lidí. Postupem času se i ta naše pomoc zúžila do určitých krajů. Ale každopádně platí, že dnes poskytujeme podporu ukrajinským Romům, kteří jsou například v Karlovarském, Středočeském, Jihomoravském kraji atd. – různě po republice. A vždy platí, že tam, kde jsou, tam je Romodrom. To znamená, když se mě možná zeptáte za pár měsíců, tak pokud se nám ta skupina někam přesídlí, tak my se budeme stěhovat za ní.“

Tento týden začala kampaň, která cílí na posílení společenské sounáležitosti. Na novém webu bezpeciadomov.cz najdeme příběhy uprchlíků a také fakta o nich. Romodrom ji připravil ve spolupráci s UNICEF. Slovo má Lucie Plešková, odbornice UNICEF na raný vývoj dítěte.

„Ty spoty poběží na sociálních sítích a budou dále používány k tomu, bychom ukazovali příběhy romských uprchlíků a toho, jak oni se začlenili do české společnosti a jak jí můžou být případně přínosem. A také chceme využít tuto příležitost k tomu, abychom ukázali, že jsou tu skupiny osob, které potřebují podporu a příležitosti k tomu, aby mohly dobře fungovat a že jejich situace je leckdy obtížnější než třeba u ostatních ukrajinských uprchlíků.“

Lucie Plešková popisuje, jak se UNICEF do pomoci uprchlíkům zapojil.

„UNICEF zřídil svou kancelář tady v Česku právě na pomoc ukrajinským uprchlíkům, to byl ten důvod, proč UNICEF vůbec přišel do Česka. Zapojil se v různých oblastech, všechny se týkají pomoci dětem, případně jejich rodinám, ať už je to v přístupu ke zdravotním službám, v pomoci integraci dětí do vzdělání, poskytnutí psychosociální podpory a celkově naplňování všech práv dětí tak, jak je definována Úmluvou o právech dítěte. Pro nás bylo klíčové podpořit českou vládu v tom, aby toto zvládla. Takže spolupracujeme převážně s ministerstvy, ale také s neziskovými organizacemi. A co se týká ukrajinských romských uprchlíků, tak tam naše podpora směřovala převážně skrze organizaci Romodrom, která realizovala více programů v místech, kde ukrajinští Romové žili, většinou v ubytovnách. Poskytovali dětem nějaké volnočasové aktivity, přípravu do školy, pomoc rodinám – ať už to byla sociální práce, vyřizování různých oficialit a komplexní pomoc, aby se mohli zapojit do toho systému a všeho, co vyžaduje.“

Všechny spoty kampaně jsou dostupné nejen na speciálně vytvořeném webu www.bezpeciadomov.cz, ale také na oficiálních sítích organizace Romodrom o.p.s. a ROMEA.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.