Pondělí: Nejváženější profese

Jana Chládková
Jana Chládková
Které profese si nejvíce vážíte a proč? Ještě v minulém století se mluvilo o tzv. mužských a ženských profesích. Jak se na to díváte v 21. století vy? Domníváte se, že některé profese lépe vykonávají muži?

V Evropě stále existují povolání, která lze považovat za téměř výhradně ženská či mužská. Ženy se ale koncentrují v daleko menším množství oborů než muži. Ze statistiky je zřejmé, že v šesti "ženských" oblastech, mezi kterými je například školství nebo zdravotnictví, pracuje přes 60 procent zaměstnaných Evropanek. V šesti oblastech včetně stavebnictví či hornictví, kde dominují muži, je ale zaměstnáno jen 40 procent Evropanů.

Svůj příběh můžete Janě zavolat do studia telefonem na číslo 731 800 900.