Porcelánový jaspis: Vzácnou horninou se v Medlovicích vysypávaly chodníky

27. srpen 2015
Česko – země neznámá

V obci Medlovice u Uherského Hradiště se nachází Medlovický lom, jediné naleziště porcelánového jaspisu na Moravě. Místní mu ale spíše říkají Červenice. Jde o unikátní přírodní památku, v Evropě ostatně nalezneme taková místa už jenom dvě.

Z pohledu geologie je porcelánový jaspis z Medlovic vyvřelou horninou, která vznikla v období před 7 až 11 milióny let, kdy byly usazené jíly vypáleny při hoření lignitových slojí. Přírodní keramika neboli porcelanit se vyznačuje cihlově červeným zbarvením, ale nacházejí se zde i porcelanity okrově hnědé, hnědé, fialové, modrošedé až světle šedé. Vlivem smršťování materiálu po jeho vypálení jsou horniny silně nepravidelně rozpukané, s četnými ohlazy a trhlinami.

Čtěte také

Nejcennější část lokality tvoří 50 metrů dlouhá a asi 5 metrů vysoká stěna s unikátní ukázkou porcelanitů. Těžba porcelanitu v Medlovicích začala před druhou světovou válkou. Od 50. do 70. let minulého století využívalo vytěženou horninu zemědělské družstvo na zpevňování místních komunikací, pro stavební účely a byly jím také vysypány některé chodníky v zámeckém parku v Buchlovicích. Porcelanit se také používal k dekoračním účelům jako přírodní terakota. Od roku 1997, kdy byl lom vyhlášen přírodní památkou, je těžba definitivně zastavena.

Vzácné naleziště porcelánového jaspisu

V lomu se vyskytují i chráněné druhy rostlin jako například konopice úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský nebo sesel sivý. A samozřejmě i několik chráněných živočichů jako jsou motýl ohniváček černočárkovaný, skokan štíhlý či rejsek černý.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio