Poutní areál Velehrad je po rekonstrukci významným centrem spojujícím národy

3. červenec 2015
Česko – země neznámá

Velehrad ve Zlínském kraji je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Nachází se zhruba sedm kilometrů od Uherského Hradiště. Areál prošel během své historie několika proměnami. Ta zásadní skončila loni v prosinci.

Počátky Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Mniši se na Velehradě usadili v listopadu 1205. Jako provizorium jim z počátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století.

Rozsáhlý komplex vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky byl dokončen ve 40. letech 13. století. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, která je nejvýznamnější poutní bazilikou v České republice.

Areál poutního místa byl po desetiletí totalitních režimů značně zanedbán. V roce 1990 před příjezdem papeže Jana Pavla II. byla zahájena přeměna areálu v místo velkých slavnostních setkání, ale tato proměna zůstala stát na počátku a areál zanechával dojem jednoho velkého provizoria.

Poutní areál Velehrad

V roce 2009 začala nová rekonstrukce celého objektu. Trvala šest let a jejím smyslem bylo dokončit přeměnu bývalého kláštera v evropské centrum dialogu, zejména mezi různými evropskými křesťanskými tradicemi, které mají vztah k cyrilometodějskému dědictví, jež je na Velehradě po staletí uchováváno.

Zároveň šlo o snahu pozvednout národní kulturní památku na místo, kde si český národ i jiné slovanské národy připomínají počátky své kultury a státnosti. Dalším cílem bylo zatraktivnit evropsky významné poutní místo jako centrum vzdělávání a v neposlední řadě jako oblíbený turistický cíl. Díky tomu je Velehrad vnímán také jako prostor k dialogu mezi kulturami Východu a Západu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1684.807314819451!2d17.394142413250187!3d49.10453664950037!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDA2JzE2LjYiTiAxN8KwMjMnMzguOCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435912371854" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: Saskia Mišová
Spustit audio