Prášilo se na ně 50 let. Teď historické kulisy vystavuje barokní fara v Sudslavi

27. září 2016
Česko – země neznámá

V Podorlické obci Sudslava v Pardubickém kraji kdysi fungovaly dva divadelní spolky. A kulisy, které při svých hrách používaly, posléze odložily na půdu místní fary. Tam ležely zaprášené víc než 50 let. Až v roce 2006 je tam objevil nový majitel fary a dal je k prozkoumání restauratérům z nedaleké Litomyšle.

Restauratérům se podařilo odkrýt kouzlo uceleného souboru divadelních kulis. A aby tuto raritu mohli obdivovat i další lidé, založila nezisková organizace Genius Loci Sudslava na faře soukromé muzeum, v čele s majitelem fary Tomášem Zaplatílkem.

Ten coby vystudovaný historik zakoupil barokní budovu od místní farnosti. A při rekonstrukci objevil na půdě zmíněný soubor divadelních kulis. Podle odborníků mají velkou historickou hodnotu zejména proto, že první divadelní soubory vznikly v Sudslavi už v roce 1868. Byly to divadelní spolky od Sokola a od Orla.

Divadlo se tam hrálo až do roku 1948, kdy soubory zanikly. Jednou z dalších zajímavostí, kromě zrestaurovaných kulis, je například starý historický flašinet, který dodnes hraje krásné melodie.

Zámecká kaple z Karlštejna i kamna z Maryši

První patro je na faře nejzajímavější částí. K vidění je několik zrestaurovaných historických kulis. Například kamna pocházející ze hry bratří Mrštíků Maryša. Jen v nich zatopit.

Fara Sudslava

Největší skvosty se ale stále ještě nacházejí na půdě pod krovy. Nejsou sice zatím zrestaurované, ale barevně vypadají, že plnily svoji roli docela nedávno - zámecká kaple ze hry Noc na Karlštejně, palma v životní velikosti z divadelní hry Ben Hoor a další.

Kompletní divadelní scénu tvoří kulisy venkovské stavení, venkovská náves, hradní zeď, hradní interiér, skaliska, les, džungle. Všechny si podle Tomáše Zaplatílka zahrály se Sudslavskými ochotníky. A teď čekají, až na ně přijde řada a získají opět svoji původní podobu. To ale závisí zejména na penězích. Sudslavští finance shánějí ze všech možných i nemožných zdrojů.

Barokní faru v Sudslavi s muzeem historických divadelních kulis můžete navštívit po telefonické dohodě s majitelem fary Tomášem Zaplatílkem na telefonu 723 917 675 nebo přes e-mail tomaszaplatilek@centrum.cz.

autor: BAL
Spustit audio