Pravidla soutěže v pořadu Výlety

14. listopad 2019

Přečtěte si kompletní pravidla cestovatelské soutěže v pořadu Výlety.

I. Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „Český rozhlas“).

Termín trvání soutěže není upřesněn.

II. Účast v soutěži

Po dobu trvání soutěže vysílá Český rozhlas každou sobotu a neděli jednu soutěžní otázku v pořadu Výlety. Posluchačům dává na výběr ze dvou možných odpovědí.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Soutěž probíhá formou SMS (dále jen „smsková soutěž“). Pro každý víkend je vyhlášena jedna soutěžní otázka, která zazní v pořadu v sobotu i v neděli, a dvě možné odpovědi ve formě A nebo B. Do soutěže je možné se zapojit odesláním odpovědi na soutěžní otázku prostřednictvím SMS. Textová zpráva musí být ve tvaru Vylety (mezera) A nebo B (mezera) jméno, příjmení, adresa a musí být odeslána adresa na číslo 900 11 04, a to do nedělní půlnoci. Službu technicky zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné SMS je 4 Kč. Soutěžícím je zasílána potvrzující SMS o přijetí odpovědi.

Ze všech došlých správných odpovědí je každý víkend vylosováno 5 výherců, kteří obdrží malou výhru. Jména těchto výherců jsou oznámena ve vysílání následující sobotu a neděli.

Na konci měsíce je pak ze všech došlých správných odpovědí vylosován jeden výherce, který obdrží hlavní cenu.

III. Výhry

Malé výhry se mohou během trvání soutěže měnit. Příkladem malé výhry je hrníček, plecháček, tričko, deka nebo cestovní baterka.

Hlavní cenou v soutěži je víkendový pobyt pro dva v České republice.

IV. Vyhlášení výherců a předání výher

Správná odpověď na otázku daného soutěžního kola a jména výherců jsou vyhlášeny moderátorem následující víkend. Výherce hlavní ceny je vyhlašován moderátorem první víkend v měsíci.

Výhry z jednotlivých soutěžních kol i hlavní cena jsou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V. Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen, poté budou zlikvidovány.

Spustit audio