Pravidla soutěže Vánoční pohlazení

Soutěžte o digitální rádia, kalendáře Pochoutkového roku, hrnečky a další předměty v telefonické soutěži ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu.

I. Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 30. listopadu 2020 do 23. prosince 2020.

II. Účast v soutěži

Soutěž probíhá ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu (od 30. listopadu 2020 do 23. prosince 2020) každý všední den od 9:45 do 10:00.

Soutěž probíhá telefonicky (dále jen „telefonická soutěž“). V každém vydání pořadu je vyhlášena jedna vědomostní otázka. Vlastní soutěžní kolo probíhá tak, že moderátor pořadu položí posluchačům vědomostní otázku. Po vyhlášení otázky mohou účastníci soutěže volat na telefonní daného 731 800 900 (cena 1 minuty je dle tarifu volajícího do sítě mobilního operátora O2 Czech Republic a. s.). V pořadí první volající je spojen s moderátorem, a pokud odpoví na danou vědomostní otázku správně, získává výhru. Pokud odpověď na položenou otázku není správná, možnost zúčastnit se soutěže má v pořadí druhý volající. Každý účastník má nárok pouze na jednu výhru v průběhu soutěže.

III. Výhry

Výhrami v soutěži Vánoční pohlazení se Zdeňkem Junákem jsou digitální rádia, kalendáře Pochoutkový rok 2021, hrnečky, kulichy a další předměty.

IV. Vyhlášení výherců a předání výher

Jméno výherce denní telefonické soutěže je známo během vysílání pořadu Vánoční pohlazení se Zdeňkem Junákem (po-pá 9:45-10:00).

Výhry budou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Český rozhlas neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem.

V. Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen, poté budou zlikvidovány.