Při nedostatečném tahu komína je velkým pomocníkem krbový ventilátor

30. červenec 2022

Pořídili jste si zahradní krb, rádi u něj po večerech sedíte a už jste si s přáteli vyzkoušeli i společné opékání na ohni? Možná vám celý zážitek kazí kouř, který se line po celé zahradě a nevyhne se ani vám.

Tah komínu totiž ovlivňuje nejen celková stavba krbu, ale také okolní vlivy. Podle Pavla Ulricha, obchodního ředitele společnosti Almeva East Europe, je řešením krbový spalinový ventilátor.

U zahradního krbu velmi záleží na tahu komína, který ovlivňuje to, kam spaliny odcházejí. Pokud je nedostatečný, i na zahradě ve venkovním prostředí vás může při posezení u krbu obtěžovat všudypřítomný kouř. Co s tím? Pomoc je jednoduchá. Stačí docílit, aby byl komínový tah stále v ideálních hodnotách. Řešením problémů je komínový ventilátor, který za jakýchkoliv okolností udržuje komínový tah v ideálních hodnotách. Ventilátor je vždy regulovatelný tak, aby se dal jeho výkon snížit nebo zvýšit podle aktuálních podmínek venkovního prostředí nebo podle množství přiloženého paliva.

Ideální podmínky versus realita

Tah by měl být minimálně 12 pascalů a působí na něj aktuální klima, protože při každém zatopení jsou povětrnostní podmínky jiné. A tyto problémy můžeme pociťovat obzvláště během vrtkavého léta. Chod krbu také ovlivňuje i rozdíl teploty okolí a v topeništi. Teplotu spalin významně snižuje, pokud je krb otevřen z jedné nebo ze všech stran a spaliny jsou pak prudce ochlazovány okolním vzduchem. Komínový tah pak není dostatečný a kouř neodchází pouze komínem, ale i do prostoru kolem zahradního krbu.

Správný návrh a výběr ventilátoru je vhodné nechat na odbornících. Výběr komínového spalinového ventilátoru probíhá podle velikosti krbu a parametrů komínu. Podle daných podmínek pak odborník doporučí nejvhodnější ventilátor s regulací a případným dalším příslušenstvím.

Na výběr jsou dva typy ventilátorů – s horizontálním nebo vertikálním odvodem spalin. Je vhodné se orientovat podle toho, kde se nachází ústí komína i s ohledem na okolní zástavbu nebo zeleň. Ventilátory se liší také maximální teplotní odolností v místě instalace a svojí velikostí. Čím větší ventilátor, tím je jeho výkon vyšší.

Instalace i údržba je jednoduchá

Instalace je snadná, ale je také nutné počítat s tím, že k ventilátoru bude nutné přivést elektřinu. O ventilátor je potřeba se starat minimálně ve stejných intervalech jako komín, to znamená, že by jeho čištění mělo probíhat ideálně 2x až 3x ročně.

Spalinový ventilátor můžete využít nejen ve venkovním zahradním krbu, ale v jakékoliv spalinové cestě, například u krbu vašeho domu. Zatímco unikání kouře z venkovního zahradního krbu je pouze nepříjemné, nedostatečný tah komína je ve vnitřních prostorách velmi nebezpečný.

Pokud daný komín nesplňuje parametry, je nutná i jeho přestavba. Při nedostatečném tahu se vždy hledají způsoby, jak předejít tomu, aby nedocházelo k zakuřování místnosti. V některých případech může pomoci i jednodušší úprava v podobě nadstavení komínu. Ale to nejde donekonečna. Spalinový ventilátor je vždy definitivním řešením, ale pro vyřešení situace jsou v některých případech nutné i další zásahy.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.