Přírodní park Záhlinické rybníky hostí na 270 druhů vodních a mokřadních ptáků

7. březen 2017
Česko – země neznámá

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečné území na středním toku Moravy. Jde o soustavu tří rybníků u místní části Záhlinice u Hulína na Kroměřížsku. Park zahrnuje rybníky, přilehlé louky a lužní les. Často sem míří milovníci ptáků, protože rybníky jsou významnou zastávkou tažných vodních a mokřadních ptáků. Bylo jich tu napočítáno na 270 druhů.

„Přírodní park tvoří nejen samotné rybníky, ale i lužní les Filena, Zámeček, periodické tůně a mokřadní louky,“ říká Martina Václavíková z Muzea Kroměřížska. Záhlinické rybníky napájí říčky Rusava a Mojena a tvoří je rybníky Nový, Pláňavský a Doubravický. Terén kolem nich je převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 186 metrů.

V lužním lese s četnými tůněmi rostou zachovalé staré lesní porosty s převahou dubu a jasanu. Na zamokřených loukách převládají rákosiny a rozptýlená zeleň s tzv. hlavatými vrbami. Ze vzácných rostlin se zde nacházejí četné chráněné a ohrožené druhy, například česnek hranatý, pryšec bahenní, pryskyřník velký, starček poříční nebo žluťucha lesklá.

A velice bohatá je i místní fauna z čeledi bezobratlých, zejména vážek a motýlů. Narazit můžete na 11 druhů zvláště chráněných druhů obojživelníků a tři druhy chráněných plazů.

Historie ochrany tohoto území sahá až do roku 1967. Přírodním parkem byly Záhlinické rybníky vyhlášeny až v roce 1995. A kteří ptáci jsou tady k vidění? „Právě teď můžeme vidět na rybníku pár labutí velkých a na mokřadní louce husu velkou,“ říká Martina Václavíková.

Spojením rybníků, luk a lužního lesa vznikl celek s vysokou krajinářskou hodnotou, plnící významnou ekologickou funkci regionálního biocentra.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio