Proč je v erbu Pardubic jen půlka bílého koně? O tom vypráví krvavá pověst

12. květen 2023

Na erbech měst se dají najít různé věci. Zbraně, zvířata, nástroje. Jeden z velmi zapamatovatelných erbů má město Pardubice. V rudém poli je půlka bílého koně. Ale proč jen půlka? K tomu se váže dost krvavá legenda:

„Za krále Vladislava II. tábořilo vojsko české před italským městem Milánem. V noci se prý vloudilo několik odvážných bojovníků z českého ležení do města. Sebravše tam mnoho kořisti, pospíchali na koních, uzmutých v městských konírnách, z města, aby jich milánští nezajali a neztrestali. Ale právě, když se blížili k otevřené bráně, milánští je zpozorovali. Vzkřikli na pověžného, aby spustil těžkou mříž a zatarasil jim cestu. Strážný přeťal provaz, na němž mříže visela, a tato padla na koně, s nímž se jeden ze smělých bojovníků, jménem Ješek, opozdil. Koně přeťala v půli. Ale Ješek neztratil ducha. Vzal prý přední půli koně i s kořistí sebranou na svá bedra a tak obtížen doběhl českého ležení. Tam se ukázal králi Vladislavovi. Král užasl i všichni kolem něho. Odměnil pak Ješka za ten odvážný čin znakem, jenž má v červeném poli přední polovinu bílého jízdného koně.“

Pověst je to pěkná, otázkou ovšem zůstává, zda by padající mříž překrojila koně tak čistě, jak je ve znaku vyobrazený.

Spustit audio