Procházku v chladivém zeleném stínu nabízí v létě Bohumilická alej na Prachaticku

14. červen 2018
V létě alej nabízí příjemný stín
0:00
/
0:00

Lidé, kteří cestují napříč Evropou, se shodují na tom, že Česko odlišují od východní části kontinentu mimo jiné aleje. Zvyk sázet stromy podél cest se u nás pěstuje od nepaměti. A my se vydáme na jednu malebnou, polozapomenutou jihočeskou cestu, kterou už mnoho let lemuje památná lipová alej.

Mezi vesnicemi Bohumilice a Bošice na Prachaticku vede prastará kočárová cesta, která je ve svém první třetině lemovaná krásnou alejí. Stromořadí tvoří 73 lip - dvě jsou velkolisté a zbytek představují lípy srdčité. Stáří stromů je odhadováno na přibližně sto dvacet let. Nejmohutnější jedinci mají kmeny o průměru až čtyři metry.

Na prastarých stromech žijí různí ptáci, kteří často obývají jejich dutiny. V Bohumilické aleji tak můžete při troše štěstí pozorovat sovy, šplhavé strakapoudy a žluny nebo různé druhy sýkor.

Od Bohumilic vede alej do strmého kopce

Zajímavou skupinou živočichů, kteří potřebují k životu odumřelé nebo odumírající dřevo, je hmyz. Našli byste tu tesaříky, krasce nebo roháče. A v neposlední řadě se do aleje chodí sbírat jedlé houby.

I když je alej částečně ve vlastnictví Bohumilic a částečně soukromým majetkem, pomáhá s její údržbou Český svazu ochránců přírody Šumava. S jeho pomocí a za finanční podpory programu Blíž přírodě byly v roce 2012 do stromořadí umístěny informační tabule a lavičky. Už proto, že je odtud nádherný výhled na Šumavu. Alejí prochází žlutě značený vycházkový okruh. A díky tomu, že cesta není vyasfaltovaná, ale kamenitá, se na ní jen výjimečně potkáte s motorovými vozidly.