Propagátor vlastenectví, turismu i emancipace. Vojtěch Náprstek vlasteneckému cítění podřídil i své vlastní jméno

31. květen 2024

Vojtěch Náprstek byl český vlastenec, národopisec, mecenáš a bojovník za pokrok. Narodil se v dubnu 1826 v Praze do zámožné rodiny.

V roce 1848 se aktivně zapojil do revoluce proti Metternichovu absolutismu ve Vídni. Emigroval do Spojených států amerických, kde začínal jako truhlář a nádeník, později se vypracoval na knihkupce a kariéru završil jako diplomat a politik.

Po deseti letech se vrátil do Prahy a začal se věnovat svému celoživotnímu cíli – podpoře vzdělání, kultury a národopisectví. Od svých přátel cestovatelů získával exponáty pro svou sbírku, ze které se roku 1862 stalo Náprstkovo muzeum – první muzeum mimoevropských národů a kultur v Čechách.

Vojta Náprstek na kresbě od Maxe Švabinského

Byl také významným propagátorem ženského vzdělání a emancipace. A byl i průkopníkem v oblasti turismu, roku 1888 se totiž stal prvním předsedou Klubu českých turistů.

Vlasteneckému cítění podřídil Vojtěch Náprstek i své vlastní jméno, původně se totiž jmenoval Adalbert Fingerhut. Své německé jméno si překladem do češtiny změnil až po návratu z Ameriky.

Spustit audio