Provoz v nejužší pražské uličce řídí semafor

16. červen 2014
Česko – země neznámá

I když nemá žádné jméno a je slepá, proudí k ní davy zahraničních turistů. Leží mezi Karlovým a Mánesovým mostem a jako atrakci ji doporučují bedekry, cestovní kanceláře i průvodci. Ti o ní vyprávějí různé zkazky, většinou smyšlené. Třeba o tom, jak se my Češi cpeme knedlíky a pak se v ní naše obézní těla zaseknou. Pojďte se i vy projít nejužší uličkou v Praze.

Vstoupit do ní můžete z ulice U Lužického semináře. Té dal jméno právě seminář, ve kterém od roku 1705 žili studenti a kněží, lužičtí Srbové. Ulice sama má ale mnohem delší historii – tamní Dům Kotlárovský nebo také U modrého lva (č. p. 77/3) je zmiňován už v pramenech z roku 1326. Ve 14. až 18. století se ulici říkalo Dolejší mostecký plácek.

Ulička se semaforem je poslední zachovaná požární cesta na Malé Straně. Jejich vznik nařídili pražští radní po požárech v letech 1503 a 1541. Uličky zpomalovaly rychlost šíření ohně v hustě zastavěném místě mezi převážně dřevěnými domy. V minulosti bylo takových uliček hodně a jejich rozměr odpovídal tehdejší filozofii - čím menší, tím lepší.

Zda projdete nejužší pražskou ulicí, musíte vyzkoušet až na místě

V nejužším místě měří zmiňovaná ulička asi půl metru a po kamenných schodech vás dovede na zahrádku restaurace Čertovka. Nahoře i dole jsou instalovány semafory pro pěší. Nahoře svítí stále zelená, ovšem pouze do chvíle, než ten, který chce vystoupat po schodech nahoru, stiskne tlačítko.

Domy nad umělým vltavským kanálem Čertovkou tvořily periferii Malé Strany. Stála tu obydlí měšťanů a řemeslníků. Dům, okolo kterého ulička vede a kde sídlí restaurace, byl postaven před rokem 1620. V klenutém sklepě bývala kovárna a v prostoru současného salonku stála tesařská dílna, kde se opravovala převodová kola mlýnů. Dnes se tu můžete po procházce metropolí občerstvit. Tedy pokud se protáhnete uličkou!

Spustit audio