Půdorys kostela na poutním místě u Pohledu vyšlapala prý sama svatá Anna

2. únor 2016
Česko – země neznámá

Z obce Pohled na Havlíčkobrodsku vede krásná, asi kilometr a půl dlouhá lipová alej. Končí na místě, kde ještě na začátku minulého století stávaly známé lázně s radioaktivní vodou. Ty už dávno nefungují, ale studánka je tu dodnes. Vedle ní stojí kaplička a také kostel svaté Anny.

Místo je opředené spoustou pověstí a i díky nim má úžasné kouzlo. Jedna z pověstí se váže k samotnému vzniku poutního místa v 18. století. Tehdy si vyrazil písař Jakub Čermák z pohledského cisterciáckého ženského kláštera na lov vlka. Zapadl při tom do bahna. „Najednou uslyšel zvuk varhan a také jméno svaté Anny. Začal se k ní modlit a slíbil, že pokud mu pomůže, vystaví jí tady kapli,“ říká kronikářka z Pohledu Martina Bořilová. Svůj slib splnil. Kaple později prošla rekonstrukcí a je zasvěcená Panně Marii Lurdské.

Základy vyznačily vyšlapané stopy

Další pověst se váže ke kostelu svaté Anny, který stojí hned vedle kapličky. Na první pohled připomíná stavby barokního architekta Santiniho. Jeho autorství se ale nepotvrdilo. Za její zvláštní půdorys prý může sama svatá Anna. „Ten kostel měl stát původně trochu jinde a měl mít i jiný půdorys. Ale co dělníci postavili, bylo druhý den rozházeno a na místě byly vyšlapané stopy,“ vypráví kronikářka s tím, že se dělníci rozhodli stopy respektovat a postavili základy podle nich.

Vstup do areálu Svaté Anny

V kostele pravidelně probíhají poutní mše, a protože se zde vždy sejde hodně lidí, slouží je kněz u venkovního kamenného oltáře. Kolem kostela stojí v kruhu čtrnáct malých kapliček křížové cesty. Mezi posledními najdete kříž. Označuje místo, kde jsou pochované oběti dávné morové epidemie.

Nejnavštěvovanějším místem je na Svaté Anně studánka. Její voda je prý stále lehce radioaktivní a pravidelně prochází hygienickou kontrolou. V zimě i v létě k ní chodí lidé s kanystry pro vodu. Část Pohledu má to štěstí, že jim voda ze studánky teče přímo vodovodními trubkami.

Po loňském suchém létě je sice pramen slabý, ale vytrvalost se tady určitě vyplatí. Pro poutníky jsou tu připravené hrníčky. Kousek od studánky stojí turistická odpočívka s výhledem na kostel, kapli i celou křížovou cestu. Prý tu kdysi bývala poustevna, ve které žil skutečný poustevník.

Areál Svaté Anny prochází postupnou obnovou. Brzy by se měly objevit i informační tabule, které budou uceleně vyprávět o všech pověstech.

Spustit audio