Pylové zpravodajství

21. květen 2024 15:00

Dominantní alergeny: trávy, dub, černý bez, jitrocel, šťovík, řepka olejka, kopřiva

V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo středně velké až velké množství pylových alergenů. Nejhojnější byl pyl borovice, která téměř nealergizuje.

Pokračovala plná sezona květu trav a obilovin, která v nižších polohách dosáhla svého prvního letošního vrcholu. Četná byla také pylová zrna černého bezu. Přibylo spor plísní. Ostatní alergeny – dub, jírovec, řepka olejka, jitrocel, šťovík, kopřiva - se vyskytovaly jen v nižším počtu.

Pro nejbližší období očekáváme s ohledem na předpověď proměnlivého počasí výrazné kolísání celkové alergenové zátěže v ovzduší. V druhovém zastoupení pylových alergenů nedojde k žádným podstatným změnám.

Dominovat budou stále trávy a obiloviny, vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Postupně se začnou objevovat pylová zrna lípy velkolisté, pajasanu a merlíkovitých. Dlouhodobě bude přibývat pylu kopřivy a spor plísní.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio