Rezervace Doubrava u Stavenice ukrývá kapli sv. Josefa i hradiště z 10. století

19. květen 2015
Česko – země neznámá

Rozsáhlý lesní masív Doubrava rozprostírající se nedaleko Stavenice na Šumpersku je nejen zajímavou přírodní lokalitou, ale také místem, které ukrývá pozoruhodné historické památky. Jednou z nich je kaple sv. Josefa, druhou staré hradiště, které bylo postaveno patrně již v 10. století.

Přírodní rezervace Doubrava zahrnuje zalesněné úbočí vrcholu Bradlec, který se vypíná nad řekou Moravou a vodními plochami Moravičanského a Mohelnického jezera tamní pískovny. Chrání společenstva teplomilných rostlin, ale najdeme v ní i zajímavé historické stavby. Turisty k nim dovede z nádraží v Moravičanech modře značená stezka. Ovšem první, čeho si patrně všimnete, bude malá, bíle natřená kaple sv. Josefa.

Její vznik provází pověst. Podle ní se o její výstavbu postaral polesný Josef Chaloupecký z nedaleké Stavenice. Při obhlídce revíru, někdy v 16. století, jej údajně napadlo stádo divokých kanců. Ti hajného zahnali na strom a neměli se k odchodu. Hajný se v koruně rozložitého dubu modlil ke svému patronu sv. Josefu a slíbil, pokud se z této šlamastyky dostane, že nechá na tomto místě vybudovat kapli k poctě tohoto světce.

Záhy se mu jednoho kance podařilo zastřelit a ti další se rozprchli po lese. I tak se ovšem bál slézt ze stromu v obavě, aby se situace neopakovala. Až po několika hodinách jej našli lidé ze vsi, kteří se ho vydali hledat. Svůj slib Josef Chaloupecký splnil a postavil kapli, která se brzy stala vyhledávaným poutním místem.

Jezero moravičanské pískovny

U kaple se setkávají věřící i turisté

Kaple zde tak stojí už několik století. Na konci osmdesátých let byla ve špatném stavu, ale lidé ze Stavenice se nakonec dohodli na její záchraně, a tak je dnes opět ozdobou okolí. Kromě pravidelné pouti 19. března se zde scházejí i turisté z okolí, pro něž se toto místo stalo symbolem tradičního setkávání.

Jen pár metrů za kaplí si pozorné oko návštěvníka nemůže nepovšimnout obrovských valů, které naznačují, že zde kdysi stávalo jakési opevněné místo. Jeho rozloha je překvapivá, neboť se jedná o plochu přibližně trojúhelníkového tvaru, jejíž delší strany měří asi 150 metrů a kratší něco kolem 50 metrů.

Hradiště sloužilo pouze dvě století

Hradiště i kaple leží v přírodní rezervaci Doubrava

Pro náhled do historie tohoto místa je nutné připomenout, že oblast okolo Mohelnice a Moravičan byla osídlena již od doby kamenné. Kromě domácího obyvatelstva tudy procházely i kupecké karavany, které často pro převoz nákladů využívali tok řeky Moravy.

Pozoruhodný důkaz objevil před několika lety přímo ve vodách mohelnické pískovny tehdejší ředitel olomouckého vlastivědného muzea Jaroslav Peška, který zde náhodou v kusu dřeva vykukujícího ze dna rozpoznal keltskou loď vydlabanou z jediného kmene. Deset metrů velký exponát je dnes ozdobou sbírek olomouckého vlastivědného muzea.

Stejně jako obchodníci procházeli v té době krajem kolem Mohelnice i různé skupiny nájezdníků. A to je pravděpodobně důvod, proč bylo v 10. století vybudováno zmíněné hradiště. Nebylo ale trvale osídleno a sloužilo pouze jako úkryt obyvatel v případě ohrožení. I proto v něm archeologové objevili jen velmi málo nálezů. Z nich se dá vydedukovat, že hradiště sloužilo asi do 12. století. Zachované valy jsou však dodnes dokladem mohutnosti této stavby.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d6104.314384388449!2d16.98046454068459!3d49.757672745130314!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDQ1JzI2LjMiTiAxNsKwNTgnNDkuNiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1432026021880" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio