Sčítání lidu 2021 se týká i českých Romů a Čechů žijících v zahraničí

30. březen 2021

V ČR začalo sčítání lidu, domů a bytů. Formuláře se letos poprvé vyplňují elektronicky. Jaká ovšem platí pravidla pro občany žijící dlouhodobě v zahraničí? Více v rozhovoru Jolana Voldánová z ČSÚ.

Jolana Voldánová

Týká se elektronické sčítání i Romů, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí?

„Ano, sečíst se musí i Češi /tedy i čeští Romové/ žijící dlouhodobě v zahraničí. Online formulář lze kromě češtiny vyplnit i v dalších sedmi jazycích, mezi nimi je i romština. Z ciziny se ale lze sečíst pouze elektronicky a zcela odpadají otázky týkající se bytu. Ty platí pouze pro občany, kteří žijí na území ČR. I v elektronickém formuláři jsou samozřejmě dobrovolné otázky na národnost a náboženskou víru. Můžete je nechat bez odpovědi, ale doporučujeme se ke své národnosti přihlásit. Jedině tak totiž může být hlas vaší menšiny opravdu slyšet a může získat váhu například při jednání s úřady, ve školách, kam chodí vaše děti, při podpoře vaší kultury a vašeho jazyka. Uvést můžete dokonce dvě národnosti a obě jsou rovnocenné.“ 

Jak mají postupovat lidé, kteří se nestihnou sečíst online nebo nejsou schopni vyplnit sčítací formulář přes počítač a přitom se chtějí k romské národnosti přihlásit?

„Pokud žijete v zahraničí, ale jste stále občany České republiky, vyplňujete pouze formulář online, tedy přes počítač nebo mobilní telefon. Pokud to z nějakého důvodu nedokážete, můžete požádat své příbuzné nebo přátele v ČR, aby to udělali za vás, s vaším souhlasem. Budete jim ale muset předat několik osobních údajů, například číslo svého cestovního pasu. Vaši příbuzní/přátelé za vás s vaším souhlasem můžu vyplnit i národnost, pokud si to budete přát.“

Jak je to v případě, že se jejich děti narodily už v zahraničí - tedy například ve Velké Británii nebo v Kanadě, kam Romové v devadesátých letech ve větších vlnách emigrovali?

„Pokud se Vaše děti narodily v zahraničí, ale mají například dvojí občanství, tedy i to české, do sčítání se počítají. Pokud mají jiné občanství než české, tedy té země, ve které se narodily, do Sčítání 2021 v České republice, se nepočítají a nelze je jako občany jiného státu v ČR sečíst.“

Chystá Český statistický úřad call centrum pro dotazy? Podobně to mají i na Slovensku.

„Od 12. března funguje kontaktní centrum, na které se lze s předvolbou +420 dovolat i ze zahraničí. Kontaktní linky fungují denně od 8.00 do 22:00, včetně sobot, nedělí a svátků na číslech 253 253 683 nebo 840 30 40 50. Lze psát své dotazy i na stránky dotazy@scitani.cz a kompletní informace, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete na stránkách www.scitani.cz.“

I přes probíhající epidemii stát počítá s tím, 27. března začne sčítání lidí. Zhruba ke třetině budou muset přijít sčítací komisaři až domů s papírovou verzí. Nebude kontakt rizikový?

„I služba roznosu listinný formulářů bude zcela bezpečná. Sčítací komisaři pouze zazvoní na dotyčnou domácnost a požádají jejího člena, aby si formulář spolu s odpovědní obálkou vyzvedl ve venkovních prostorách. Komisaři budou vybaveni respirátory, dezinfekcí a budou mít negativní test na koronavirus. Vy potom vyplněný formulář v předtištěné obálce vhodíte do jakékoliv poštovní schránky nebo odnesete přímo na poštu. Kontakt s komisařem tak bude zcela minimální.“

S jakým procentem nesečtených lidí se počítá?

„Taková informace není k dispozici.“

Spustit audio