Secesní vodárny u Jesenice stojí uprostřed hlubokého Černého lesa

16. listopad 2015
Dolní secesní vodárna

Když byste se někdy procházeli kolem Jesenice na Rakovnicku ve Středočeském kraji, překvapily by vás uprostřed lesa nádherné secesní vodárny. Navíc jsou krásně opravené a jejich žlutá omítka září do širokého okolí. U Jesenice se totiž v minulosti těžila žula a kvalitní vodovodní systém byl velice potřebný.

Obě secesní vodárny na pitnou vodu mají německý nápis Wasserwerk Jechnitz, který připomíná, že Jesenice ležela v bývalé sudetské oblasti a místní obyvatelstvo hovořilo převážně německy.

Vodárny a celý vodovodní systém byly vybudovány v roce 1906 za starosty Franze Fassla firmou Hermann Stark z Ústí nad Labem za tehdejších sto tisíc korun. Dnes obě stavby představují architektonicky zajímavé objekty a svědčí i o dávném mistrovství našich předků.

Dokonalé využité okolní vodní zdroje

Jako hlavní zdroj vody pro nový vodovod byl zvolen pramen Stockbrünnl a pět blízkých pramenů v Černém lese směrem k Plávči. Vodárny fungují na tzv. zářezech, do kterých se chytá povrchová voda a soustřeďuje se do vodojemů - menší pojme 500 hektolitrů vody a větší dokonce 2 000 hektolitrů.

Velké nádrže na vodu jsou viditelné i na povrchu

V okolí jsou rozmístěné menší kapličky, které jsou ve své podstatě kontrolními místy zářezů pro případ jejich opravy. Vodu do Jesenice přivádělo litinové potrubí. Bylo vybudováno celkem 16 hydrantů a voda se potrubím dodávala do všech domů. Vodovod se slavnostně posvětil 19. srpna 1906.

Původní zařízení je funkční dodnes a vodu z něj používá celá Jesenice. V těsné blízkosti vodáren jsou naučné tabule, na kterých jsou umístěné i historické fotografie z doby výstavby i slavnostního otevření. Prohlédnout si tu můžete také původní plány.