Skalní hrad Jestřebí stával uprostřed močálů. Ani dnes není zřícenina přístupná pro každého

Vyšší skalní blok je nepřístupný
Vyšší skalní blok je nepřístupný

Mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem se nachází obec Jestřebí. Na kopečku se tyčí zdálky viditelná skála, která je pozůstatkem kdysi mohutného skalního hradu. Ve středověku stál uprostřed močálů jakýsi skalní hřib, na kterém bylo opevněné sídlo. Do dnešních časů se dochovala asi jen čtvrtina skaliska.

Historie hradu se různí podle archivních pramenů. Archeologické průzkumy, které proběhly v roce 2014 při stavbě bariér, jež chrání domy před řítícími se kameny, dávají za pravdu dokumentům datujícím vznik hradu do druhé poloviny nebo konce 13. století. „První zmínka o hradu Jestřebí se vyskytuje v predikátu ronovce Hynka z Jestřebí v roce 1296,“ upřesňuje archeolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petr Jenč.

Po roce 1300 hrad na nějakou dobu z písemných pramenů mizí a znovu se objevuje v roce 1403 v predikátu Jindřicha Berky z Dubé. V 15. století několikrát změnil majitele, nejprve přešel do rukou Smiřických a v roce 1480 pak Vartemberků. K roku 1546 je poprvé hrad Jestřebí uváděn jako pustý.

Na vyhlídku se stoupá studnou

Skála s obrovskými převisy byla výhodným místem pro opevněné osídlení. Podle vyobrazení z 19. století hrad skutečně budil dojem jestřábího hnízda. Velké zatížení měkkého pískovce, činnost člověka, který ze skalní „nožky“ odlamoval pískovec na stavby v podhradí a také přírodní vlivy měly a ještě mohou mít za následek řícení skalních bloků. Sledovaných je posledních 150 let. Skalní cimbuří mohli návštěvníci Máchova kraje vidět ještě před posledním velkým pádem pískovcových převisů v říjnu roku 2009.

Měkký pískovec podléhá erozi

Do dnešních časů se dochovaly vlastně jen dva skalní suky. Odborníci odhadují, že tři čtvrtiny rozlohy původního hradu jsou již pryč. Přístupná je pouze menší skála. Stoupá se na ni po prudkém schodišti ve věži, která zřejmě bývala hradní studnou. Vyhlídka ale stojí za návštěvu. Severozápadním směrem se třpytí hladina Novozámeckého rybníku, v dáli jsou vidět Lužické hory, kolem se rozprostírá Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj a vidět je i hrad Bezděz.

A jako na dlani je přímo pod vyhlídkou samozřejmě obec Jestřebí, ve starých pramenech označována jako farní ves Krušina. Stával tu vodní mlýn, v 16. století přibyl pivovar a na přelomu 18. a 19. století zde fungovalo nejméně 13 cechů. Když byla roku 1806 dokončena císařská silnice od Mladé Boleslavi na Českou Lípu, znamenalo to impulz pro rozvoj výročních trhů. Další rozvoj přinesla železnice. Na vyhlášené dobytčí trhy do Jestřebí jezdili obchodníci až z Holandska.

Hrad je volně přístupný od jara do podzimu.