Skrytý příběh hebrejského nápisu na Karlově mostě

8. srpen 2020

Hebrejský nápis na krucifixu na Karlově mostě kolemjdoucí nejspíš vnímají jako exotickou ozdobu. Provází ho však málo známý, a tak trochu detektivní příběh.

Hebrejská písmena na kříži i do jeho podstavce vsazený vysvětlující text pocházejí z roku 1696. Latinsky, česky a německy se v něm praví, že nápis byl vztyčen za peníze Žida, odsouzeného k pokutě za rouhání proti kříži, symbolu křesťanství. 

Skutečnost je jiná

Podnětem k umístění hebrejského nápisu byl ale rozsudek nad význačným představitelem českého židovstva tehdejší doby Eliášem Backoffenem, který byl v roce 1694 odsouzen za hanobení kříže.

Backoffen se měl svého zločinu dopustit v šifrovaném dopise svému obchodnímu společníkovi Berl Taborovi. Obsah psaní sice nikdo neodhalil, protože oba muži po jeho přečtení klíč k šifře zničili, ale přesto se ocitli ve vězení.

Udal je jejich rival, jistý Oettingen Lichtenstadt, a případ, který vzbudil velký rozruch, vedl ke střetu dvou mocných institucí – České komory a Apelačního soudu. Česká komora, odpovědná za chod financí, požadovala důkazy viny; potvrzení, že se v dopise nejednalo o utajené obchodní sdělení, jak tvrdili obžalovaní.

Takové důkazy však chyběly a k tomu existovalo podezření, že udavač Lichtenstadt se jen snaží odvrátit pozornost od vlastních prohřešků. Česká komora proto stála spíše na straně obžalovaných. Naproti tomu Apelační soud, který se řídil ideologickými hledisky, podporoval Lichtenstadtovo nedoložené tvrzení, že se Backoffen dopustil urážky kříže.

Rozsudek

Apelační soud nakonec nabyl vrchu. Obsah údajného rouhačského dopisu prý byl rozluštěn „zvláštním zjevením Všemohoucího" a nad Backoffenem byl vynesen rozsudek. Podle dobových zvyklostí měl mít trest symbolický charakter se vztahem k provinění, a v daném případě proto byl z Backoffenových peněz pořízen hebrejský nápis nad kříž Kalvárie na Karlově mostě. 

Slova proroka Izajáše „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů" mají v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry a jako takový provází každodenní modlitbu. Hebrejský nápis tak měl jednoznačně tupit judaismus, a to samotnými Židy.

Příběh pokračuje

Dávný příběh tím však neskončil. Po pádu komunistického režimu se mnozí zahraniční židovští návštěvníci Prahy cítili hebrejským nápisem nad křížem dotčeni a jeho přítomnost se po třech staletích stala diskutovaným mediálním tématem.

Historii však měnit nelze, lze ji jen pochopit. Před dvaceti lety, v březnu 2000, proto tehdejší primátor Prahy Jan Kasl po dohodě s pražskou židovskou obcí a za souhlasu památkářů rozhodl o umístění vysvětlující tabulky v kamenném výklenku u základů kříže.

Česky, anglicky a hebrejsky se z ní každý dozví, jak to s hebrejským nápisem na Karlově mostě doopravdy bylo. 

autor: Leo Pavlát
Spustit audio