Sobota: Cítíte se bezpečně tam, kde žijete?

Zora Ježková

Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště? Nemáte obavy jít večer sami po ulici, nebo otevřít neznámému člověku? Co děláte pro vlastní bezpečí? Zvládli byste sebeobranu?

Pod záštitou OSN se každý rok z kraje října připomíná Světový den lidských sídel. Jeho smyslem je zlepšování podmínek pro naše žití, snaha, abychom si uvědomili současný stav svých měst a obcí a snažili se podniknout kroky v zájmu větší bezpečnosti a přijatelnějších podmínek k životu.

Však i vy jistě vnímáte, že člověk se musí mít na pozoru, třeba senioři před cizími lidmi, kteří jim zvoní u dveří. I vy jste si jistě všimli, že ulice, kde si dříve volně hrávaly děti, scházeli se sousedé a lidé se běžně procházeli, jsou čím dál tím pustší. A nebo to vnímáte jinak? Pojďme si o tom povídat dnes v Noční lince.