Sobota: Rodinné příhody, příběhy, legendy

Jaké příběhy, příhody, historky se vyprávěly u vás doma? Vzpomenete si na nějakou, která se stala součástí vaší rodinné historie?

Jak pradědeček propil statek, jak si tatínek namluvil maminku. Kterak dědeček hrdinně bojoval za císaře pána a vyvázl "jen" s šrapnelem ve stehně...

Možná se vám vybavuje vaše rodová varianta obdobného námětu. Existují příběhy, které se, podobně jako různé rodinné rituály recepty a zvláštnosti, v rodinách tradují a generačně předávají.

Jsou součástí rodinné historie, mikrokultury a jsou jim rok co rok vystaveni stálí "zasloužilí členové" a postupně i nově přijatí kteří si je povinně vyslechnou a chtějí-li se stát součástí kmene, vyžaduje se od nich, aby je znali nebo ještě lépe, aby je každý rok trpělivě vyslechli.