Sobotní Noční linka: Kde a proč má smysl návrat zvířat do přírody?

21. listopad 2020

Divocí koně jsou nově ve volné přírodě na Třeboňsku a Pardubicku. Z rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice je tam před pár dny převezli ochránci z organizace Česká krajina. Jde o celostátní neziskovou organizace, která se snaží udržet biodiverzitu a zmírňovat dopady klimatických změn na přírodu i člověka. 

Jedním z hlavních cílů je návrat ohrožených druhů a zvířat do oblastí, kde byly před lety vyhubeny. Proto do přírodní rezervace Baroch na Pardubicku přicestovalo celkem osm koní, kteří se hned pustili do spásání rákosu u rybníka. Na Třeboňsku je šest koní u meandrů řeky Lužnice, kde jsou přirozená společenstva mokřadů a luk. Přírodní rezervace Milovice, ze které všechny koně pochází, je prvním místem na světě, kde žijí kromě divokých koní také zubři a pratuři. 

Otázky:

Má smysl vracet do volné přírody zvířata, která tam kdysi žila?

Proč byste to přivítali a jaké druhy podle vás v českých lesích, na loukách nebo v řekách chybí? 

Jsou ještě klidná místa, kde tato zvířata přežijí?

Nezmenšuje se zvířatům, která potřebují migrovat, prostor výstavbou nových silnic a dálnic?

Jsou lidé schopní zvyknout si na to, že při procházkách můžou čím dál častěji potkat vlka, divoké koně nebo třeba zubry?

Jak návraty původních druhů do české krajiny vnímáte vy, kdo chováte dobytek, obhospodařujete les nebo se staráte o několik rybníků?

Můžou se chovatelé ovcí sžít s vlky ve volné přírodě?

Stojí za ohrožených, vyhynulých druhů nesmírné úsilí vědců, ochranářů a také množství vynaložených peněz? 

Spustit audio