Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním webového formuláře pro soutěž Pochoutkový rok souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu.

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním souhlasíte se zpracováním e-mailové adresy, jména a příjmení a telefonního čísla. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Účelem zpracování je vyhodnocení soutěže Pochoutkový rok a předání výher, poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Správcem osobních údajů bude Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. (dále jen „správce“). K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu vyhodnocující soutěž Pochoutkový rok. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo správce.

Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.rozhlas.cz. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.