Středověká skalní tvrz nebo jen novověká vyhlídka? Původ Jiljova je zatím tajemstvím

11. říjen 2017
Česko – země neznámá

Mezi obcemi Zahrádky a Holany na Českolipsku se u modré turistické stezky nachází Jiljov. Dva skalní bloky zarostlé stromy nejsou skoro vidět. Rozhodně ale stojí za to sejít z cesty a po úzké lávce překonat potůček, prodrat se porostem a vystoupat na malý pahorek. Prostředkem menšího skalního bloku vede tesané schodiště, které strmě pokračuje na horní plošinu druhé skály.

Údaj na rozcestníku tvrdí, že se jedná o skalní tvrz. Mnozí odborníci to sice zpochybňují, ale vlastně nevyvrací. Badatelé zabývající se středověkem shromáždili řadu písemností, podle kterých by místo dnes známé jako Jiljov mohlo skutečně být spojené s historickou tvrzí ze 14. či 15. století. První zmínky o tvrzi Jiljov pocházejí z roku 1377 a postupně je zmiňováno několik zemanů.

Existenci středověké tvrzi by mohl nahrávat val s příkopem obklopující pahorek se skalami. Podle archeologa Vladimíra Peši z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ale průzkum v domnělém příkopu nepotvrdil středověké opevnění. Jasnější údaje by mohlo přinést prozkoumání horní plošiny na druhé skále. „Tento skalní blok je dnes pouhým torzem jakési původní skály. To je zřejmé z různého typu stěn,“ tvrdí Peša. Některé ze skalních stěn jsou totiž plné voštin a dutin, tedy zcela přírodní, jiné části směrem k plošině jsou ale odlámány.

Z vyhlídky dnes není vidět

Dosavadní poznatky o Jiljově naznačují, že dnešní podobu skály dostaly počátkem 19. století, kdy se už vyskytují na vojenských mapách. Vyhlídka, ze které dnes přes vzrostlý porost není nikam vidět, by mohla být výsledkem tvorby komplexu staveb a krajinných úprav hraběte Vincence Karla Kounice někdy kolem roku 1820. Pahorek tehdy nebyl zalesněný a umožňoval výhled třeba na Holany.

Skalní tvrz Jiljov

Kounicové sídlili na nedalekém zámku Zahrádky. K panství okolo něj přišli sňatkem hraběte Rudolfa Kounice s Marií Alžbětou. Zámek původně patřil Vartenberkům, po bitvě na Bílé hoře panství koupil Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti připadl jeho manželce, matce zmiňované Marie Alžběty.

Od zámku Zahrádky vede směrem k Jiljovu a Holanům lipová, takzvaná Valdštejnova alej. Za pozornost cestou stojí Barbořin kamenný most na konci aleje. Součástí komplexu je Zahrádecký letohrádek a další stavby nebo spíše jejich torza u nedalekých rybníků.

Spustit audio