Středověká vesnice na východě Prahy mívala náves 5x delší než fotbalové hřiště

28. prosinec 2016
Prostřednictvím QR kódu se dočtete a doslechnete o každém zastavení naučné stezky mnohé

V Klánovickém lese se můžete vydat Po stopách středověké vesnice Hol. Stejnojmenná naučná stezka v jedinečné archeologické lokalitě je dlouhá necelé tři kilometry. Vstoupit do ní lze třemi vchody a na devíti stanovištích se přenést do 14. století. Do zázemí lucemburské Prahy, do hlubokých hvozdů Fidrholce. A otevřít oči a uši pro zprávu, vyčtenou z archeologických nálezů zaniklé vesnice Hol.

Hol patří mezi nejcennější archeologické památky na území hlavního města. Náves mívala pravidelný tvar o velikosti asi 470 krát 90 metrů. Přibližně 21 usedlostí stávalo při severní a jižní straně návsi, většinou orientovaných štítovou stranou do návsi. „Ve vnějším okruhu byly stodoly a hospodářské budovy a za nimi zahrady,“ popisuje Zita Kazdová ze spolku Újezdský STROM. Dnes pozůstatky vesnice lemují z obou stran zbytky hrází vypuštěných rybníků.

První písemná zmínka o vesnici Hol pochází z roku 1346. Roku 1437 je zmiňován jen „Hol villam desertam“ jako součást majetku, který získal Aleš z Koloděj. Roku 1586 je v deskách zemských, v popisu Kolodějského panství, uváděn v lese Fidrholci už jen Holský rybník. Kolem jeho hráze vedla hraniční cesta procházející také místem charakterizovaným jako „spáleniště“. S velkou pravděpodobností se jednalo o dnešní areál zaniklé vesnice.

Hol byla doposud nejméně poznanou lokalitou v celém regionu. Archeologický výzkum ji ale věrohodně datoval do vrcholného středověku. O zániku vesnice se však nic nového vypátrat nepodařilo. Je pravděpodobné, že byla opuštěna záměrně a s rozmyslem.

Vesnici si můžete prohlédnout i z klidu domova na webu. Kdo raději nazuje boty a vydá se do lesa, bude mít kdykoliv po ruce odborného průvodce. Na naučných tabulích objevíte QR kódy, na které stačí přiložit telefon s fotoaparátem, abyste se jedním kliknutím dostali na internetové stránky. O každém ze zastavení se dočtete podrobnosti, prohlédnete si fotky a dokonce si můžete poslechnout i krátké povídání o daném místě. „Zvukový průvodce napoví, kterým směrem se máte otočit, kam se dívat a co stávalo právě tam,“ vysvětluje Zita Kazdová.

V terénu narazíte na dvě další stezky  Naučnou stezku Klánovických lesem a Lesní galerii

Třeba u zastavení číslo 2, u Hákového domu, si na webu poslechnete: „Pro lepší orientaci se otočte čelem k ceduli. Vlevo před vámi se nachází mírně se vyvyšující pozůstatky zaniklého domu. Vpravo před vámi pak rovný prostor původního průchodu ze dvora statku na náves. Nacházíte se na parcele číslo 19. Jedná se o jedinou parcelu na zaniklé vesnici Hol, kde byl umístěn ‚hákový‘ dům‘.“

Vydáte-li se na stezku doopravdy, v terénu narazíte na dvě další stezky – Naučnou stezku Klánovickým lesem a Lesní galerii, kde místní školáci namalovali obrázky zvířat a rostlin v lese žijících a rostoucích.