Svátek stanů, Pět výstav v Památníku Ticha, nebo Translokační plány židovských obydlí

4. říjen 2020

Magazín Šalom alejchem otevíráme s charismatem Svátku stanů, jako symbolem Boží ochrany. Leo Pavlát připomíná historii a chápání tohoto svátku a vysvětluje jeho symboliku.

Dodává i konkrétnější detaily o tom, jak má stánek suka o Svátku stanů vypadat: "Nesmí být vysoká, protože ani člověk se nemá vyvyšovat – má si být vědom Boží svrchovanosti. Stěny mají být jen tak silné, aby odolaly lehkým závanům větru, střechou z větviček a listí musí prosvítat hvězdy. Suka je tak úmyslně nesmírně křehkým přístřeškem a jako takový je i symbolem pokorného spolehnutí se člověka na Boha jako nejvyšší jistotu."

Zavítáme do Památníku Ticha na nádraží Praha Bubny. Nové výstavy jsou instalovány v dosud nenavštěvovaných podkrovních prostorách, odkud za holocaustu odjížděly transporty pražských Židů do ghett i koncentračních a vyhlazovacích táborů. K vidění jsou mimo jiné unikátní a dosud neviděné snímky z prostředí ghetta Terezín a také nově objevené snímky židovského transportu z Veletržní ulice.

Zveme také na jednu výstavu „Translokační plány židovských obydlí v 18. století“. Záštitu nad ní převzal ministr vnitra České republiky Jan Hamáček, Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice, a také Česká komise pro UNESCO.

Jedná se o soubor neobyčejné hodnoty, který je zcela ojedinělý ve světovém kontextu, a proto je v současné době zvažován jako kandidát k zápisu do prestižního, přísně výběrového registru Paměť světa, který UNESCO vede.

Vystaveno je 14 originálních kartografických dokumentů z Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea v Kojetíně nebo kopie vzácné mezzotinty císaře Karla VI., která se dochovala jako jediná na území bývalé habsburské monarchie.

Moderuje Tomáš Töpfer. 

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...