Svátek stanů, Pět výstav v Památníku Ticha, nebo Translokační plány židovských obydlí

4. říjen 2020

Magazín Šalom alejchem otevíráme s charismatem Svátku stanů, jako symbolem Boží ochrany. Leo Pavlát připomíná historii a chápání tohoto svátku a vysvětluje jeho symboliku.

Dodává i konkrétnější detaily o tom, jak má stánek suka o Svátku stanů vypadat: "Nesmí být vysoká, protože ani člověk se nemá vyvyšovat – má si být vědom Boží svrchovanosti. Stěny mají být jen tak silné, aby odolaly lehkým závanům větru, střechou z větviček a listí musí prosvítat hvězdy. Suka je tak úmyslně nesmírně křehkým přístřeškem a jako takový je i symbolem pokorného spolehnutí se člověka na Boha jako nejvyšší jistotu."

Zavítáme do Památníku Ticha na nádraží Praha Bubny. Nové výstavy jsou instalovány v dosud nenavštěvovaných podkrovních prostorách, odkud za holocaustu odjížděly transporty pražských Židů do ghett i koncentračních a vyhlazovacích táborů. K vidění jsou mimo jiné unikátní a dosud neviděné snímky z prostředí ghetta Terezín a také nově objevené snímky židovského transportu z Veletržní ulice.

Zveme také na jednu výstavu „Translokační plány židovských obydlí v 18. století“. Záštitu nad ní převzal ministr vnitra České republiky Jan Hamáček, Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice, a také Česká komise pro UNESCO.

Jedná se o soubor neobyčejné hodnoty, který je zcela ojedinělý ve světovém kontextu, a proto je v současné době zvažován jako kandidát k zápisu do prestižního, přísně výběrového registru Paměť světa, který UNESCO vede.

Vystaveno je 14 originálních kartografických dokumentů z Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea v Kojetíně nebo kopie vzácné mezzotinty císaře Karla VI., která se dochovala jako jediná na území bývalé habsburské monarchie.

Moderuje Tomáš Töpfer. 

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio