Tajemná věž Milohlídka působí nad jičínskou rozeklanou skálou jako zjevení

2. listopad 2017
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Romantická Milohlídka nad čedičovým lomem na vrchu Čeřovka

Na vrchu jménem Čeřovka, na severním okraji města Jičína, vyrostla roku 1843 nejstarší vyhlídková věž v Českém ráji: romantická Milohlídka. Její pojmenování napovídá, že z této kamenné věžičky bývalo „milo hleděti“. Bohužel je minulý čas na místě, protože dnes z vyhlídky uvidíte především vzrostlou zeleň malebného lesoparku.

Výšina Čeřovka byla odjakživa zalesněným vrchem. První zmínka o ní pochází z roku 1393. Kopec si přitom zachoval přirozenou vegetaci, dubohabrové porosty s teplomilnou květenou až do dnešních dnů. Postupem času se měnil v přírodní lesopark, který je oblíbeným vycházkovým místem. Patří k němu mimo jiné i lesní zátiší s altánem a sochou žurnalisty Antonína Štraucha, lavičky, skautský srub, ale především Milohlídka.

Jde o rozhlednu „vystavenou ochotou spanilých dárců v úlevu nuznoživých, k rozkoši krasolibé“, jak je vytesáno nad vstupem. Text se připisuje páteru Antonínu Markovi, libuňskému jemnostpánovi, známé osobnosti národního obrození. Nápis nás vrací do začátku 40. let 19. století, kdy v Jičíně působil krajský hejtman Josef Hansgirg, velice výrazná osobnost tehdejšího kulturního a společenského dění, člověk, který kolem sebe soustředil zajímavou skupinu jičínských profesorů, úředníků a lékařů.

Společnost se scházela každý pátek v Hansgirgově domácnosti. A v tomto kruhu se zrodil nápad postavit na Čeřovce rozhlednu, který se připisuje právě Josefu Hansgirgovi. „Bylo to v době velké nouze, kdy se řada lidí potýkala s vážnými existenčními problémy a s nezaměstnaností. A tak vznikl projekt, který dal práci chudým a zároveň vytvořil něco bohulibého,“ přibližuje folklorista a archeolog Pavel Kracík cestu ke stavbě Milohlídky. Na romantickou věž přispěli zámožní občané města Jičína.

Krása Milohlídky spočívá v jejím starosvětském půvabu

Milohlídka postavená v ryze romantickém slohu je pozoruhodná i tím, že nic podobného v širokém okolí nenajdete. Půvabná dvoupatrová věž čtvercového půdorysu je osm metrů vysoká. „Rozhledna měla připomínat středověký hrad. A příchozí, kteří sem zabloudí a toto místo neznají, se skutečně mohou zpočátku domnívat, že se dívají na středověkou zříceninu,“ dodává Pavel Kracík.

Z tajemného sklepního prostoru v blízkosti rozhledny, který byl postavený roku 1888, prý vede úniková chodba do okolí

Novogotická stavba na skalním ostrohu působí obzvlášť impozantně při pohledu od místního čedičového lomu. A právě lom, který byl v roce 1850 otevřen na jižní straně kopce, se stal pro rozhlednu největším problémem. Postupné lámání kamene způsobovalo celkovou nestabilitu. Když už rozhledně hrozilo zřícení, vložilo se do věci město Jičín a zasloužilo se o úpravu kopce a jeho okolí. Po roce 1885 se díky péči a na náklady Jičínského okrašlovacího spolku proměnil vrchol Čeřovky v lesopark s altánem, lavičkami a upravenými cestami. Pod rozhlednou v té době postavili silnou opěrnou zeď, která zpevnila podloží a zároveň chránila výletníky před pádem do lomu.

Dnes temeno Čeřovky pokrývají vzrostlé parkové stromy, a tak se z rozhledny naskytne pouze úzký výhled na část města Jičína a zbytky hradu Veliše. Vyhlídková plošina má zdobené kamenné zábradlí s průhledy a typickými novogotickými věžičkami v rozích.

V turistické sezóně je rozhledna volně přístupná, mimo ni si můžete vypůjčit klíč. Vstup je zdarma. Z Valdštejnova náměstí v Jičíně vás na místo dovede po zhruba jednom a půl kilometru modrá turistická značka. Auto můžete zaparkovat v ulicích pod rozhlednou.

autor: VaW
Spustit audio