Tajemná věž Milohlídka působí nad jičínskou rozeklanou skálou jako zjevení

2. listopad 2017
Romantická Milohlídka nad čedičovým lomem na vrchu Čeřovka

Na vrchu jménem Čeřovka, na severním okraji města Jičína, vyrostla roku 1843 nejstarší vyhlídková věž v Českém ráji: romantická Milohlídka. Její pojmenování napovídá, že z této kamenné věžičky bývalo „milo hleděti“. Bohužel je minulý čas na místě, protože dnes z vyhlídky uvidíte především vzrostlou zeleň malebného lesoparku.

Výšina Čeřovka byla odjakživa zalesněným vrchem. První zmínka o ní pochází z roku 1393. Kopec si přitom zachoval přirozenou vegetaci, dubohabrové porosty s teplomilnou květenou až do dnešních dnů. Postupem času se měnil v přírodní lesopark, který je oblíbeným vycházkovým místem. Patří k němu mimo jiné i lesní zátiší s altánem a sochou žurnalisty Antonína Štraucha, lavičky, skautský srub, ale především Milohlídka.

Jde o rozhlednu „vystavenou ochotou spanilých dárců v úlevu nuznoživých, k rozkoši krasolibé“, jak je vytesáno nad vstupem. Text se připisuje páteru Antonínu Markovi, libuňskému jemnostpánovi, známé osobnosti národního obrození. Nápis nás vrací do začátku 40. let 19. století, kdy v Jičíně působil krajský hejtman Josef Hansgirg, velice výrazná osobnost tehdejšího kulturního a společenského dění, člověk, který kolem sebe soustředil zajímavou skupinu jičínských profesorů, úředníků a lékařů.

Společnost se scházela každý pátek v Hansgirgově domácnosti. A v tomto kruhu se zrodil nápad postavit na Čeřovce rozhlednu, který se připisuje právě Josefu Hansgirgovi. „Bylo to v době velké nouze, kdy se řada lidí potýkala s vážnými existenčními problémy a s nezaměstnaností. A tak vznikl projekt, který dal práci chudým a zároveň vytvořil něco bohulibého,“ přibližuje folklorista a archeolog Pavel Kracík cestu ke stavbě Milohlídky. Na romantickou věž přispěli zámožní občané města Jičína.

Krása Milohlídky spočívá v jejím starosvětském půvabu

Milohlídka postavená v ryze romantickém slohu je pozoruhodná i tím, že nic podobného v širokém okolí nenajdete. Půvabná dvoupatrová věž čtvercového půdorysu je osm metrů vysoká. „Rozhledna měla připomínat středověký hrad. A příchozí, kteří sem zabloudí a toto místo neznají, se skutečně mohou zpočátku domnívat, že se dívají na středověkou zříceninu,“ dodává Pavel Kracík.

Z tajemného sklepního prostoru v blízkosti rozhledny, který byl postavený roku 1888, prý vede úniková chodba do okolí

Novogotická stavba na skalním ostrohu působí obzvlášť impozantně při pohledu od místního čedičového lomu. A právě lom, který byl v roce 1850 otevřen na jižní straně kopce, se stal pro rozhlednu největším problémem. Postupné lámání kamene způsobovalo celkovou nestabilitu. Když už rozhledně hrozilo zřícení, vložilo se do věci město Jičín a zasloužilo se o úpravu kopce a jeho okolí. Po roce 1885 se díky péči a na náklady Jičínského okrašlovacího spolku proměnil vrchol Čeřovky v lesopark s altánem, lavičkami a upravenými cestami. Pod rozhlednou v té době postavili silnou opěrnou zeď, která zpevnila podloží a zároveň chránila výletníky před pádem do lomu.

Dnes temeno Čeřovky pokrývají vzrostlé parkové stromy, a tak se z rozhledny naskytne pouze úzký výhled na část města Jičína a zbytky hradu Veliše. Vyhlídková plošina má zdobené kamenné zábradlí s průhledy a typickými novogotickými věžičkami v rozích.

V turistické sezóně je rozhledna volně přístupná, mimo ni si můžete vypůjčit klíč. Vstup je zdarma. Z Valdštejnova náměstí v Jičíně vás na místo dovede po zhruba jednom a půl kilometru modrá turistická značka. Auto můžete zaparkovat v ulicích pod rozhlednou.