Tajuplnou jeskyní Průchodnice prochází turistická trasa

29. leden 2014
Česko – země neznámá

V Javoříčském krasu se nacházejí nejen světoznámé stejnojmenné jeskyně, ale i spousta dalších krasových útvarů, které vesměs nejsou pro veřejnost přístupné. Výjimkou je jeskyně, která se nachází na vrcholu kopce Průchodnice nedaleko vesnice Ludmírov na Drahanské vrchovině.

Do té se lidé dostanou. Jedním z jejích dvou tunelů procházejících vrcholovou skálou vede dokonce turistická značka. Průchodnice je stejně jako celá krasová oblast pozůstatkem pravěkého moře. V něm se usadila silná vrstva vápenitých skořápek prehistorických živočichů, která vytvořila mocnou masu vápence. V ní pozdější příboj vyhloubil pozoruhodné dutiny.

Po odplavení měkčích vrstev a následném zvětrávání se tu do dnešní doby zachovalo skalisko se třemi jeskyněmi, z nichž dvě jsou průchozí. V okolí se pak nachází mnoho stop po dalších dutinách, které však nejsou zcela prozkoumané.

Jeskyně si všiml i pravěký člověk, ale neubytoval se tu

Právě jeskyně jsou největší atrakcí vrchu Průchodnice. Všimnul si jich už pravěký člověk, ale nikdy tu natrvalo nesídlil, protože vrchol je daleko od vody, navíc poměrně vysoko a podnebí docela drsné. Naopak pravěká zvířata tu často nacházela úkryt. Archeologické výzkumy odkryly pozůstatky mnoha druhů a také kosti stepního kura – což byl první nález tohoto druhu na Moravě.

Jeskyně Průchodnice

První zmínka o jeskyních se však objevila poměrně pozdě, až na počátku 19. století. V dřívějších dobách se o nich ovšem hodně mluvilo. Podle dochovaných pověstí byl prý obyvatelem Průchodnice hejkal s hejkalkou, kteří tu utancovali k smrti nebohou dívku a jejího mládence, kteří se sem vydali natrhat laskavec. Také prý nedaleko jeskyně řádily bludičky, které zaváděly pocestné do močálů.

Ideální místo pro loupežníka

Zřejmě pravdivá však bude historka, podle níž ještě za první republiky v létě obýval Průchodnici „loupežník“ přezdívaný Šána. Na zimu se prý ale raději stěhoval dolů do vesnice.

K Průchodnici se lze dostat po červené turistické značce od silnice mezi Ludmírovem a Hvozdem, kde je i malé parkoviště, případně od Javoříčských jeskyní. Celé místo je chráněno jako přírodní památka.


Zvětšit mapu

autor: kbz
Spustit audio