Terezské údolí je rájem přírodních zajímavostí, pověstí i historických památek

11. červenec 2017
Páteří údolí je říčka Šumice

Terezské údolí patří k nejkrásnějším přírodním lokalitám na Olomoucku. Vytvořila jej říčka Šumice, která prorazila první kopce Zábřežské vrchoviny zvedající se z rovin Hané, a propojila tak Náměšť na Hané se sousedním Laškovem. Turisty sem lákají přírodní krásy historické památky a staré legendy.

Návštěvu údolí můžete spojit s prohlídkou náměšťského zámku. Za kaplí, kousek od vstupní brány se nacházejí zbytky původního hradu, který mimo jiné střežil vstup do tohoto údolí. Také v lesích Přírodního parku Terezské údolí najdeme stopy zdejší šlechty, která vysazovala aleje podél cest. Zbytky jsou dodnes znatelné. Nad údolím se nachází zdejší proslulý areál, který bával hostitele festivalu Zahrada.

Při vstupu do údolí najdete další stopy lidské činnosti. Jednou z nich je Beňovská skála. Pozůstatkem dávné těžby kamene vznikla 15 metrů vysoká skalní stěna využívaná horolezci. Podle místní pověsti u ní sedával myslivecký mládenec sloužící u pana hraběte a zpíval. Jednoho dne jej lidé našli na skále mrtvého s prostřelenou hlavou, oblečeného do mnišské kutny. Vedle něj ležela puška a na skále byla vyryta postava se zbraní přiloženou ke spánku a slova: „Jsem Beno - nehledejte...“

Legendami opředená je také nedaleká samota Růžový mlýn. Kdysi zde byl opravdu mlýn, pila a hájovna, a v současnosti je stavení jediným domem v údolí. Ve mlýně sloužil u bohatého mlynáře mladý čeledín Šmarda, známý silák, který ve mlýně v noci hlídal. Jednou mlýn přepadli loupežníci, ale silák Šmarda vylezl ven po mlýnském kole, vyrval jednomu loupžníkovi pušku a bacil jej tak silně, až se pažba ulomila. Ostatní raději vzali do zaječích. Největší překvapení čekalo na obyvatele mlýna ráno, kdy na ulomené pažbě našli jméno majitele zbraně – jednoho bohatého hostinského z okolí.

Dále v údolí návštěvníky čekají hlavně louky, lesy a meandry Šumice. Proslulé jsou zdejší četné mokřady, kde rostou kvetoucí blatouchy, ostřice, skřípina nebo pcháč potoční. Žijí zde vzácní obojživelníci jako skokani, čolci a mloci.

Aleje vycházející od zámku v Náměšti najdeme i kolem cest v Terezském údolí

Pozoruhodná společenství bylin obývají i zdejší louky, kde můžete narazit na ladoňku rakouskou, orchidej prstnatec květový či modrokvěté kosatce sibiřské. Na podzim kvetou ocúny.

Kolem řeky létá množství vzácných ptáků. Nechybí skorec vodní či ledňáček říční. V lesích hnízdí čáp černý a další druhy. Zejména v červenci se nad kvetoucími loukami třepotá vzácný motýl modrásek bahenní či ohniváček modrolesklý.

Terezské údolí nabízí nenáročnou procházku. Kromě přírodních zajímavostí se můžete setkat s pravěkým hradištěm Rmíz, které se nachází nedaleko Laškova na jednom z ostrohů nad údolím. Podle archeologů zde byly objeveny doklady různých dob osídlení, od 5. tisíciletí př. n. l. až do středověku. Opevnění hradiska s čelní kamennou zdí z 1. třetiny 4. tis. př. n. l. je prý doposud nejstarší objevenou kamennou opevňovací stavbou ve střední Evropě.