Tomáš Hanuš - přednosta kliniky VFN, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie

4. říjen 2012

Jan Rosák si pozval do Tandemu přednostu kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucího katedry urologie prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. Prozradil pár zajímavostí ze své práce i to, jak se k práci lékaře dostal.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den a stejně kvalitní poslech Tandemu vám všem přeje Jan Rosák. Dnes si zase po čase budeme trošku povídat o zdraví. A zbystřit pozornost by měli hlavně pánové. K čemu je nám vlastně ta prostat, ptá se totiž mnohý muž v určitém věku. A můj dnešní host odpovídá, kdyby nebylo prostaty, tak tu nejsme. A těm slovům vážně věřte, byť je vysvětlí až po chvíli. Pronesl je totiž můj dnešní host, přednosta klinika, proděkan I.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí urologie IPVZ Praha, pan profesor, doktor Tomáš Hanuš, doktor věd. Vítám vás. Dobrý den.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Dobrý den.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Teď asi zbystřili svou pozornost mnozí pánové u přijímačů, tak nebudeme zdržovat, pustíme se hned do toho povídání. Ale nejdřív ze všeho je tu jako vždycky písnička na uvítanou. Hezkou chvilku u rádia přeju vám všem.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak jak jsem říkal, dneska si budem povídat o zdraví, konkrétně o urologii, hodně řečí budeme mít také o prostatě. Ale začneme dětstvím našeho hosta. To my vždycky, pane profesore, si povídáme o dětství. Tak kdepak jste se narodil?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
V Praze na Vinohradech.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A loni jste oslavil významné výročí.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
60.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Šedesátku, ano. Já vím, jaký to je, už to mám taky za sebou.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Sedmdesátka se blíží.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Bohužel, ano. To už najednou má člověk na krku. Zvlášť když mu to ještě připomínám.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Pořád dobrý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pořád dobrý, pořád dobrý. Vypadáte skvěle, takže myslím si, že jestli máte v rodině dlouhověkost, tak si můžeme pískat.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak je to tak nějak napůl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Když už jsem u té rodiny, tak přečetl jsem si, že váš děd byl pekařem.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ano, byl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je ale hezký povolání.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Nádherný. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A pamatujete si ještě na to?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Už jenom ruiny té pekařské dílny nebo té pekárny. Jinak 50.léta pak už neprovozoval svojí živnost.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže vy jste ho nezažil, jak vyndaval chléb z pece.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ne, to jsem bohužel nezažil. Jenom jsem viděl tu místnost, tu pekárnu jako takovou, ale to jsem nezažil. Ale zažil jsem, když pak pekl doma, to ještě ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo? Čili, uměl to pořád.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Pořád. Asi nějaký geny možná někomu předal.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak vidíte, máme to podobné. Já zase měl dědečka, který byl knoflíkářem a taky jsem ho nezažil, jak ty knoflíky dělal, ale taky jsem zažil tu dílnu, jak by asi vypadala. Tak vaši rodiče nebo tatínek byl úředníkem.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Úředník, ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Řekněte mi, čím to, že vy jste najednou lékař? Jste se takhle nepotatil, nepodědil.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ne, to vůbec nějak v těch genech ani v anamnéze takzvaně není.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Co mělo vlastně příčinu to, že jste se?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak mě vždycky bavila chemie, přírodní vědy a asi odtud pak už byl celkem krůček k té medicíně. Ta samozřejmě byla lákavá pro mnohé. Byla výhoda 69.roku, kdy se na medicínu dostali zájemci jenom, když dělali takzvaně testy a nepotřebovali žádná jiná doporučení. A já jsem se do této doby šťastné trefil jsa letošní šedesátník nebo jednašedesátník.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, kdyby bývalo to bylo jindy, jak šlo o ten původ.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
To bych neměl to doporučení. Z uličního výboru bych nedostal.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, já jsem si přečetl.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Děda pekař.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Děda pekař, že jo, a navíc prostředí českobratrské evangelické vzájemnosti.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ano, to se také vědělo, takže to by také nepomohlo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To by vám určitě nepřidalo body, jak se říká. Promoval jste v 75.roce. Pak jste ale nastoupil na chirurgii, jestli se nepletu.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Pak jsem nastoupil do Liberce na chirurgické oddělení. Na urologii místo nebylo. Já jsem v podstatě ani tu urologii moc dělat nechtěl. Já jsem chtěl dělat celou velkou chirurgii.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To tak většina mladých mužů, že jo.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Nevymykal jsem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Se takhle zblázní do chirurgie. Ono je to velice atraktivní.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Bývalo více. Dneska už je to velká dřina a dlouhý trénink, tak to lákají trošku jiné obory.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a kdy vás zlákala ta urologie tedy?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak zlákala mě tehdy, když se otevřela nová klinika, na které tedy toho času stále ještě pracuju a otevřely se vlastně nové možnosti. Chtěl jsem do Prahy z takových jaksi rodinných důvodů, ženitba a podobně, bytové otázky. Takže jsem velmi rád přijal možnost začít pracovat pod vedením pana profesora Hradce.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To se právě říká, že velké osobnosti toho kterého oboru člověka tak přesvědčí, jaksi zlákají. U vás to byl profesor Hradec.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ano, bylo to tak.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je přednosta kliniky, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, špičkový český urolog, profesor, doktor Tomáš Hanuš, doktor věd. A jak jsme si tak tady ze začátku zmínili tu prostatu, tak já bych teď, když máme šanci si něco vzít trošičku zgruntu, tak já bych se u té prostaty zastavil. Ta vaše věta, kdyby nebylo prostaty, tak nejsme, tak na tom trváte.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Na tom trvám. Prostatik, prostatická žláza produkuje sekret, tekutinu, která je důležitou součástí ejakulátu a se spermiemi prostě tvoří médium, které samozřejmě vede k oplodnění a jedině takto můžeme fungovati.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže nebýt jí opravdu, tak vyhynem. Tak dobře, to už víme. Ale nemoci prostaty, hlavně tedy rakovina, které se říká, to jsem nevěděl, to jsem si přečetl, tichá nemoc. Proč se říká tichá nemoc vlastně?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Prakticky nebolí, nemá nějaké příznaky v těch počátečních stádiích na rozdíl od mnoha jiných nádorových onemocnění. A projeví se pak, když už se projeví, tak už je to velmi pokročilé stádium, ať už krvácením v moči nebo dokonce metastázami. Takže opravdu my proto po této nemoci pátráme aktivně a v podstatě nám jde o ty změny, které jsou na úrovni mikroskopické nebo maximálně nějaké ohraničené malé uzlíky v prostatě, které nahmatáme při běžném vyšetření, aby to onemocnění bylo lokalizované, aby se dalo ošetřit radikálně a vyléčit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Muži jsou většinou takoví, já taky, že tyhle ty věci bagatelizují, podceňují. A dokonce existuje spousta omylů mezi pacienty. Třeba se říká, že nádory mají jenom důchodci, že jo. Těch je asi víc, těchhle těch omylů, že jo?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
To je velký omyl bohužel. Toto onemocnění postihne i čtyřicetiletého muže. Je to výjimečné, ale od 50 pak to riziko stoupá velmi vysoce. Ročně prostě je 5 tisíc nových případů jenom v naší republice. Je to nejčastější nádor u mužů. 1.500 lidí ročně v naší zemi na tento nádor zemře. Samozřejmě že tam jsou různé jaksi kategorie pokročilosti toho nádoru a právě proto nám jde o to zachytit ten nádor v tom, jak jsem říkal, časném stádiu, aby to vyléčitelné. Nejenom abychom zjistili, že pán má nádor a že ho budeme nějakým způsobem jaksi mitigovat, zlepšovat, zmírňovat ty obtíže, ale že musíme bejt schopni ho vyléčit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, důležité je vědět, že když se zastihne v tom ranném stádiu, vyléčitelné to je.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Přesně tak. To je dobrá zpráva pro všechny nás muže.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je dobrá zpráva. To teď můžeme oslavit písní.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
O mém dnešním hostu, profesoru Tomáši Hanušovi, se říká nebo jsem si to o vás přečetl, že jste byl na počátku, a teď cituji, vpádu urodynamického vyšetřování v urologii. Co to znamená? Jak si to mám představit?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
To je docela hrozné slovo vpád, ale ano. Souvisí to zase se začátky mého působení na klinice pana profesora Hradce, kdy on rozděloval různé sektory té urologie mezi ty nejmladší, aby taky něco dělali a bádali. Urodynamika je vlastně nauka o pohybu nebo transportu moči. A tam pod tím vlastně se skrývá polovina urologie. V podstatě jakýkoliv problém s vyměšováním, močením, oslabení močení, přerušované močení, vrozené nějaké vady, pomočování, všechny úniky moči, to je kapitola urodynamiky. Tam je něco narušenýho, že se ten pohyb moči netvoří tak, jak by měl a to způsobuje potom různé potíže kromě té zhoršené kvality moče ve smyslu úniku moče, tak to je pak je městnání moče, záněty nebo kameny a podobně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A když tedy, jak říkám, jsem citoval, že jste byl na počátku toho vpádu, to znamená, že před tím jaksi se to až tak masivně neprovozovalo?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ono se to vědělo samozřejmě, ale ty důsledky a nebyly vyšetřovací metody. Hlavně to souviselo s rozvojem určité technologie a ty nové metody vyšetřovací, to byl právě asi ten vpád na naše území v těch 70.letech, kde nové přístroje umožnily zaznamenávat průtok moče, tlaky v močovém měchýři, močové trubici a tak dále, snímání elektromiografických potenciálů, provádět takzvané synchronní záznamy, spřáhnout to s rentgenovým vyšetřením a to dá velmi cennou informaci o tom, jak to v tom našem organismu a těle běží. Teď mám na mysli tu moč, jak běží.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, ano. Tyhle ty cenné informace, jak říkáte, se pochopitelně jaksi musejí nějakým způsobem vstřebat i jaksi do hlav lékařů, těch, kteří na ty metody přicházejí. A já jsem si přečetl, že jste byl na spoustě stáží třeba v zahraničí. I tam jste získal tyhle ty informace?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Určitě, určitě. To bylo především Rakousko, Anglie, Švédsko. Pak to byly různé kongresy, krátkodobé kurzy. Ale tyto tři místa, tam asi člověk získal nejvíc v této oblasti a mohl jsem to pak přenášet a předávat a musel jsem to udělat.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano. A jsou na tom někde jaksi o hodně dál než my, třeba v cizině?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak to je docela taková otázka na tělo. Ten vývoj rozhodně běží dál a myslím si, že co se týče vybavení, tak máme srovnatelné vybavení. Na to jsou dneska nakonec doporučené postupy, jak postupovat u kterých diagnóz. Nicméně trošku asi pokulháváme v takové té aplikaci v tom bazálním výzkumu, v tom základním výzkumu. Tam to spolu souvisí to urodynamika a pak to ještě začít studovat na úrovni těch buněčných membrán a buněčných struktur, které bohužel jsou součástí základního výzkumu. Tam ještě máme co dohánět.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže tam máme rezervy. Začal jste nadějně, skončil jste trošičku diskutabilně. Dobře. 

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ale jsem optimista. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dost často jsem vídal a vídám v záběrech třeba z operačních sálů, že lékaři si pouštějí třeba hudbu při operačních zákrocích, úkonech. Ale že by si pouštěli nějaký humor do sluchátek nebo do reproduktoru, to asi ne.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
To jsem taky nezažil.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já nevím, jestli by to vůbec šlo, protože kdyby to byl nějaký třeskutý humor, tak byste se mohl rozesmát tak, že by se vám potom i ruka mohla klepat. Ale to samozřejmě byl jenom takový bonmot. Spíš mě teď zajímá, jaký, pane profesore, humor máte rád a konkrétně kterého protagonistu toho humoru preferujete.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak humor mám rád. Každý humor, zejména chytrý humor a vybavuje se mi postava pana Horníčka. Toho jsem měl vždycky moc rád. Ten jeho záběr, jednak ten situační, ty jeho pohotové reakce a pak ten jeho takový nadhled a rozhled a uměl to propojit i třeba s tou aktuální politickou situací a uměl si dělat legraci ze sebe. A měl rád červené vín.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To už je několik aspektů, proč si ho teď určitě musíme pustit.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pan profesor Tomáš Hanuš před tím, než jsme si pustili záznam Miroslava Horníčka, tak zmínil to, že jeden z těch aspektů, proč ho má tolik rád, je taky, samozřejmě že v uvozovkách, ale je to ta jeho záliba v červeném víně. Mimochodem on to červené víno měl samozřejmě rád, ale on měl rád i bílé. A to, že měl vždycky na stole to červené, tak vysvětloval tím, že to červené je líp vidět.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Že v něm něco zůstane.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To taky. No, ale když už jsme u něj, tak předpokládám, že když jste to zmínil, tak máte červené víno taky rád. V tom se shodneme opět spolu, pane profesore. Ale, řekněte mi, existují nějaké takové jaksi návody, co se stravy jaksi stravy a co se nápojů týče, které by jaksi správné funkci třeba prostaty a vůbec jaksi našich močových cest prospívalo?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak to je určitě dobrá otázka, důležitá a hodně se o ní mluví v souvislosti právě s těmi zejména nádorovými onemocněními. U toho je potřeba stručně říci, že vlastně nic nebylo prokázáno. Trošku se mluví o tom, že tam, kde se žije dobře, co se týče masa a takové té diety bohaté na bílkoviny, tak těch nádorů je více, zejména u té prostaty i u ledvin, ale není to úplně prokázány. Co se týče životosprávy, tak co je jasně prokázáno, je kouření a nádory močového měchýře. Bohužel jich přibývá i u nás.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ty jdou ruku v ruce.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ty jdou s kouřením velmi těsně, téměř skoro jako plíce. A jestli dieta něco ovlivňuje z těch urologických onemocnění, tak to jsou kameny, močové kameny. Tam platí prostě žít střídmě, nic nepřehánět, ničeho nějak nadmíru. Říct si, teď nebudu jíst maso, budu jíst mléčné výrobky a bum ho, bude ten kámen ještě rychlejc, než když se budu přejídat steakama. A co se týče tekutin, tak zase kdo si myslí, že pije-li ať už červené nebo bílé víno nebo pivo, že proplachuje ledviny, tak také to nedělá dobře. Tam je potřeba ty tekutiny míti spíše takové neutrální, zejména opravdu voda z vodovodu, trochu ochucená citronem, to je úplně optimální. Moc silné čaje, moc silné kávy často, moc čokolády není dobrý, čtyřikrát denně maso, k snídani hemenex, pak páreček, pak gulášek, pak řízeček, pak steak, na závěr nakonec šunka, to není dobré. To samozřejmě i velký náboj sýrů. Takže tam můžeme v té dietě určitě něco udělat. Obecně málo pijeme a pokud pijeme, tak silné čaje, kávy. Takže je potřeba to ředit vodou s citronem, ne moc minerálek, příliš mnoho minerálek, to jsou také náboje. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak já jsem si tak lebedil, jak žiju zdravě a teď jste mě trochu vyděsil jednak s tou kávou a potom s tou čokoládou. Já třeba mám hrozně rád čokoládu. Ale co jste mě potěšil.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Tak pokud to není čtvrt kila.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To není, to vážně není. Ale co jste mě potěšil, tak to je, tedy potěšil, potěšil jste mě v tom smyslu, že já už 30 let nekouřím. To znamená, že bych měl asi v tomto smyslu trošičku náskok.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Bohužel se to sčítá, ale jinak vám gratuluju a je to výborný příklad. Je to skvělý.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Příklad pro naše posluchače, doufám.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Přesně tak.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale řekněte mi, jak je možné, že to kouření neprospívá těm močovým cestám a prostatě?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
To je otázka takzvaných karcinogenů, které z toho kouření, z toho dehtu se prostě dostávají tou inhalací přes jaksi cesty dýchací do krve a z krve do moče. Karcinogen je prostě na trati močových cest a tam probíhá ta expozice a tam bohužel tento trakt, močový povrch, močového měchýře, močovodu a ledvinné pánvičky je na toto citlivý. To je jasný karcinogen. Nekuřte. Nejenom kvůli nádorům.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pokud jste si teď právě, vážení a milí posluchači, zapálili, típněte to. Vážně, típněte to.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Výborná rada. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je profesor, doktor Tomáš Hanuš, doktor věd, náš přední urolog, který nechce samozřejmě strašit, ale já si myslím, že je, pane profesore, docela dobře, že zvednete ten varovný prst.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Není to vidět v rozhlase.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak ono je to skoro, jako kdyby to bylo úplně vidět. Vaše slova jsou tak pádná, že přímo ten prst zvedají. Ale řekněte mi teď, my si říkáme dost často, kdy není našemu hostovi do zpěvu. Není vám určitě příliš jaksi do smíchu a do zpěvu tehdy, když jaksi vidíte, jak je naše populace třeba nepoučitelná a jak, jakým způsobem špatně třeba se stravuje a vůbec jaksi životospráva špatná. Ale i tak přes to přese všechno může i při té skvělé životosprávě docházet k určitým jaksi zásahům do našeho organismu. Třeba mluvil jste o inkontinenci, která je asi dost velikým problémem, viďte.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Určitě. To je zásah do kvality života únik moči a inkontinence. Týká se prakticky všech věkových kategorií, to není jenom problematika, jak by někdo si myslel třeba starší populace nebo zase jenom žen. To se týká jak mužů, tak dětí. A prakticky to souvisí u těch dětí s těmi vrozenými některými anomáliemi nebo to je bez jakékoliv anomálie takzvané to noční pomočování. To je velké trápení pro ty děti samotné i pro tu rodinu a okolí. Další problém pak jsou ženy v nejlepším věku v souvislosti s porodem nebo zase částečně i s tím, že nezatěžujeme úplně zdravě to pánevní svalstvo. Přece jenom je v národě hodně obezity, tak jsou to ty úniky moči při pohybu, při sportovních aktivitách. Nebo se hovoří o pandemii celosvětové, takzvaně dráždivého měchýře, hyperaktivního měchýře. To je to, že nemůžu chodit na koncerty, nemůžu jezdit autobusem, po dálnici se bojím jezdím, protože budu muset zastavovat a vybíhat narychlo močit, takzvaně narychlo nebo noční močení, které budí partnera, partnerku. To jsou všecko problémy do této kategorie. Nemluvě o vozíčkářích, kteří jsou po operaci páteře nebo po míšních traumatech, kterých zase přibývá, že jo, adrenalinový sporty, skokani, bungee jumping, lyžaři, všechno tohle to. Jsou kategorie, kde mají naši spoluobčanů, pacienti problémy s močením. Přibývá onemocnění s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, cévní mozkové příhody. To všechno může vésti k tomu, že pak důsledkem takovéto příhody je i nějaký problém s pomočováním. Pardon, jenom ještě karcinom prostaty. Vyléčíme ho, ale při té operaci přece jenom tam může nastat určitá porucha toho svěrače, který se musí také částečně odstranit s tou prostatou nebo tam ty nervy se nějakým způsobem změní a ti muži pak mají také určitě problémy s únikem moči. Takže to je jako problém velký.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dneska se hovoří o tom, že transplantovat se dá téměř úplně všechno. Nedávno proběhla taková zpráva o transplantaci dělohy dokonce několika ženám, tuším, že to bylo ve Švédsku nebo kde. Ale já jsem si přečetl taky, že snad jaksi je aktuální transplantace umělého svěrače. Je to pravda?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Abych to upřesnil, není to transplantace, je to implantace. Umělý svěrač, ano, je, to je výborná pomoc. To říkáte velice správně. Problém je, že to je drahé, to stojí čtvrt milionu. Nicméně jako v České republice v našem centru, pak je ještě jedno brněnské, je snaha to poskytnout asi 30 pacientům ročně. Pracuje se na tom, aby byly pomůcky levnější. Je to výborná metoda, ale bohužel není dostupná pro všechny. Naštěstí jsou metody jiné, to se týká hlavně pánů. Takže u žen je problém vyřešen velice jednoduše, to se jednodenní chirurgií zavede páska, ta stojí málo v uvozovkách, řádově mnohem méně než ten umělý svěrač pro pány. Takže ženskou inkontinenci vyřešíme páskou, pokud je to určitý typ inkontinence, to znamená při tom kýchání, kašlání, běhu a podobně, takzvaně stresová inkontinence. Dáme pásku, může to být jednodenní záležitost. U pánů to je ten umělý svěrač anebo další eventuálně procedury. Tam je to složitější.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ta věda pokračuje, to je úžasný.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Je to úžasné a pořád je toho málo.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mým dnešním hostem je pan profesor, doktor Tomáš Hanuš, doktor věd, náš přední urolog. Kdybych tady měl teď citovat všechny jeho funkce a hodnosti, tak to by bylo opravdu na dlouho. Ale je vidět, že si na nich nezakládáte.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Rozhodně ne. Jenom trošku.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale komu čest, tomu čest. Když si to člověk vydobude, tak zase by se to mělo jaksi tady zmínit. Ale já bych teď chtěl spíš zmínit to, co na vizitce nemáte, to, co vás ale taky těší a baví, to znamená vaše soukromí, vaše zázemí. Vím, že máte rodinu, která je krásná, spokojená. Těšíte se jednak z dětí. Potatily se tentokrát už?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Zdá se, že ano. Mám tři děti. Za svoji rodinu jsem nesmírně samozřejmě vděčný. Manželka, která je v takovém tichém pozadí, ale bez ní by to prostě nešlo ani děti, to je jasné. A jsem jí za to vděčný. Mám tři děti. Ta jedna má už další dvě děti, takže jsem dvojnásobný děda. Každou hodinou čekáme od druhé dcery další děťátko. A ta druhá dcera je lékařkou, tak trošku do vědy dělá, do genetiky a do diabetologie. Nejstarší dcera je filoložka, germanistiku vystudovala na Karlově univerzitě. A syn teď má před sebou ještě tři státnice na medicíně, tak to vypadá taky možná, že to s tou medicínou bude mít něco společného. Jinak asi největší relax teď je to s těmi vnoučaty, i když pak je dobré je zase vrátit. Chalupa v Krkonoších, spíš takové údržbářské práce kolem. Koloběžky, kolo čárka běžky.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Počkejte, to vážně myslíte, na koloběžkách běžíte?

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Ne, ne, ne. Kolo čárka.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jo, takhle.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Jízda na kole občas. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já jsem si vás neuměl představit na koloběžce.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
A v zimě na běžkách. Ale toho pohybu by jistě bylo dobré míti více, no.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tak já si myslím, jak tak na vás koukám, na šedesátníka neuvěřitelná figura. Vypadáte skvěle. Čili, stěžovat si určitě.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Děkuji, děkuji. Je to řehole.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je to řehole, co si budem povídat, aby se chlap pořád udržoval. Já vám, pane profesore, samozřejmě přeju, aby se vám dařilo i v tomhle tom, ale pochopitelně především ve vaší profesi, protože z toho profitujem potom my. A co si budem povídat, hlavně my chlapi.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Děkuju za přání, za vaše slova i za pozvání.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já moc děkuju za vaši návštěvu. Ať se daří a na shledanou.

Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc., přednosta kliniky VFN, proděkan I.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí katedry urologie IPVZ Praha
--------------------
Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio