Tři historické mosty v Dlouhé Loučce na Olomoucku jsou naprostým unikátem

19. říjen 2015
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Svatojánský most v Horní Dlouhé loučce je druhý svého jména v obci

Historické mosty jsou někde obdivovanými památkami, jinde naopak problémem, který brzdí dopravu a rozvoj obce. Málokterá obec se ale může chlubit hned třemi kousky, z nichž jeden patří patrně k nestarším mostům na Moravě. Přesto jej obyvatelé Dlouhé Loučky na Olomoucku museli před časem zachránit před zbouráním.

Dlouhá Loučka se rozkládá na rozhraní Hornomoravského úvalu a Nízkého Jeseníku podél toku říčky Oslavy pramenící na náhorní plošině nedaleko Rýmařova. Právě poloha podél řeky vedla odpradávna k nutnosti budovat mosty. Zatímco v letních měsících nebyl problém řeku překročit, protože byl její tok poměrně mělký, při jarním tání sněhu v horách nebo déletrvajícím deštivém počasí byl rozvodněný a těžko překonatelný.

Proto začaly brody brzy nahrazovat jednoduché mosty, zpočátku patrně dřevěné. S těmi si zdejší obyvatelé museli vystačit až do třicetileté války. Potřeba spolehlivé dopravy pak ovšem nevyhnutelně vedla k tomu, že byl v roce 1712 v Dlouhé Loučce postaven první kamenný most.

Čtěte také

A nebyla to stavba ledajaká. Klenutý, tříobloukový most byl postaven z lomového kamene
přivezeného z nedalekých hor. Doba jeho vzniku ho řadí mezi nejstarší mosty na Moravě. Místní lidé jej srovnávají s litovelským svatojánským mostem přes řeku Moravu, který je prokazatelně nejstarším moravským mostem. Také loučský most hlídá sv. Jan Nepomucký. Socha nese letopočet 1717 a potvrzuje tak stáří mostu.

Místní lidé most zachránili před zbouráním

Most sloužil až do nového milénia, kdy však už byl ve špatném technickém stavu. Protože přes něj jezdily i těžká nákladní auta a zemědělské stroje, měl být zbourán a nahrazen novým mostem. Proti tomu se však vzbouřili obyvatelé obce, kterým se podařilo nechat most zapsat do seznamu kulturních památek a přesvědčit kraj, aby postavil most nový, přibližně o 600 metrů dál, a ten historický nechal zrekonstruovat. Díky tomu se unikátní technická památka zachovala.

Někdejší most sv. Antonína stojí v centru obce

V Dlouhé Loučce se však nacházejí ještě dva další historické mosty. Tento nejstarší je umístěný nejníže po toku řeky Oslavy. Vydáme-li se proti proudu, dorazíme brzy na náves. Zde překonává řeku další obloukový most. Ten už je ovšem pouze jednoobloukový a je nejspíš také mnohem mladší. Postaven byl patrně někdy na počátku 19. století. Stavební podoba mostu by tomu odpovídala.

Most byl zasvěcen sv. Antonínovi. Pamětníci z obce vzpomínají, že obrázek světce byl na malém sloupku na mostě umístěn ještě před několika desítkami let. Poté jej někdo shodil do řeky a ta jej odnesla pryč.

Čtěte také

I třetí most hlídal Jan Nepomucký

Třetím historickým mostem v Dlouhé Loučce je ten, který přivede návštěvníky obce k někdejšímu skvostu – zámku řádu německých rytířů. Z něj ovšem požár a následná nepovedená privatizace udělaly ruinu. Také na tomto mostě stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Bohužel se do dnešních dnů nezachovala. Přestože zde prý stála ještě za první světové války, neznáme její podobu ani z fotografií. Podstavec sochy je však uprostřed mostu dodnes.

Svatý Jan Nepomucký byl na tříobloukovém mostě vztyčen patrně pět let po jeho dokončení v roce 1717

Na rozdíl od mostu sv. Antonína zde alespoň víme, kdy byl postaven. Letopočet 1834 a tlapatý kříž pod ním prozrazují, že stavitelem mostu byl patrně Řád německých rytířů, který měl od roku 1810 na zámku sídlo. Nutno připomenout, že tento most stojí již v místní části Horní Dlouhá Loučka, neboť obce byla dříve rozdělena na dvě samostatné osady.

autor: kbz
Spustit audio